Ми збережемо Ваш час

                 Контакти:
всю необхідну інформацію що до співпраці, Ви можете отримати у наших спеціалістів за телефоном (0412) 445612, моб.: (067) 7441267, (063) 1175379
наша адреса: м. Житомир, вул. Фещенко-Чопівського, 2
Зробити замовлення Ви можете за допомогою форми, або надіслити листа за адресою:

        inform_zentr@bigmir.net

       номер ICQ 354-088-662

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rambler's Top100

 

Банківська справа, Банківські операції, Гроші та кредит, Інвестиційна діяльність, Фінансовий ринок, Ціноутворення

1. Суть та функції цін
2. Класифікація та види цін
ІІ Практична частина
Задача 1 Варіант №3
Ринок певного товару поділений між декількома фірмами. Дана фірма володіє 30% ринку. Обсяг ринкового попиту становить 2300 одиниці товару за рік (2000+100х3).
При визначені ринкової ціни фірма запланувала отримувати 20% прибутку на вкладені кошти. При даному обсязі виробництва постійні витрати фірми, до складу яких входять витрати на рекламу, становлять 2300 (2000+100х3). Середні змінні витрати однакові при будь-якому обсязі виробництва і складуть 30 (10х3).

 1. Визначити ціну (без врахування ПДВ) на товар та прибуток, який отримає фірма.
 2. За даних умов, менеджери фірми не задоволені обсягом її продажу і розглядають доцільність зниження ціни на 10%. На скільки повинен зрости обсяг продажу, (в штуках і у відсотках), щоб компенсувати 10 %-ве зниження ціни?
 3. Розрахувати точку беззбитковості фірми (беззбитковий обсяг продажу) для пункту 2 та побудувати цю ситуацію графічно.
 4. Визначити кінцеву роздрібну ціну з ПДВ та структуру ціни, якщо товар потрапляє в мережу через одного посередника. Посередницько-збутова націнка складає 20%, а торговельна надбавка – 25%. Вихідні дані з пункту 1.

(Ціноутворення. Контрольна)

Контрольна робота
Оцінка ліквідності фінансових активів
1. Визначення і види фінансових активів
2. Властивості фінансових активів
3. Особливості оцінювання ліквідності фінансових активів
3.1. Оцінювання фінансових активів
3.2. Оцінювання ліквідності
Задачі
Задача №1
Підприємство випустило облігації двох видів: облігації з фіксованим відсотком з номіналом 50 грн., відсотковою ставкою 12% річних і строком обігу 3 роки. Ці облігації продаються при випуску по ціні 45 грн. Облігації з відсрочкою сплати відсотка з номіналом 70 грн., відсотковою ставкою 11% річних, строком обігу 2 роки, які продаються при випуску по ціні 67 грн.
Визначити, які облігації є більш привабливими для вкладання коштів, якщо інвестор має намір володіти ними протягом усього терміну обігу.
Задача №2
Укладено опціонний контракт на купівлю з ціною виконання Цв= 50 грн. і строком виконання d= 3 міс. Визначити результати опціонного контракту та дохідність у випадку одержання прибутку, якщо премія рr= 1 грн. на акцію, а ринкові ціни складали
а) Цр1= 55 грн.
б) Цр2= 48 грн.
в) Цр3= 52 грн.
Задача №3
Привілейовані акції виду А і В були куплені по курсу р1 і через певний час були продані по курсу р2. Дивіденди по акціях сплачуються щоквартально. Визначити, яка фінансова операція є більш дохідною.

Контрольна робота

1.1. Дискусійні аспекти та нормативно-правове забезпечення з проблем економічного аналзу комерційного банку
1.2. Організаційно-економічна характеристика Житомирської філії ВАТ „ВТБ-Банк”
Розділ 2Економічний аналіз сучасного стану розвитку банківської діяльності Житомирської філії ВАТ „ВТБ-Банк”
2.1. Аналіз пасивів Житомирської філії ВАТ „ВТБ-Банк”
2.2. Аналіз активів Житомирської філії ВАТ „ВТБ-Банк”
2.3. Аналіз і оцінка фінансових результатів діяльності банку
Розділ 3. Удосконалення методів та засобів процесу економічного аналізу в Житомисрькій філії ВАТ „ВТБ-банк”
3.1. Основні напрямки удосконалення методології економічного аналізу в банківській установі
3.2. Удосконалення принципів рейтингової оцінки комерційних банків
3.3. Запровадження системи контролінгу в бнаківсткій установі як шлях підвищення ефективності аналітичної роботи

Розвиток банківської системи України
1. Сучасний стан розвитку банківської системи
2. Аналіз динаміки, структури та якості активів та пасивів комерційних банків України
3. Капіталізація банківської системи в Україні
4. Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України
5. Удосконалення правового регулювання банківської діяльності в Україні
6. Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи їхнього розвитку в Україні
7. Мінімізація ризику функціонування банківської системи України

Структура фінансового ринку та його складові
Розділ 1. Структура фінансового ринку
1.1. Поняття і структура фінансового ринку
1.2. Загальна характеристика основних фінансових ринків
1.2.1. Кредитний ринок
1.2.2. Ринок цінних паперів
1.2.3. Валютний ринок
Розділ 2. Суб’єкти та Інструменти фінансового ринку
2.1. Суб’єкти фінансового ринку
2.2. Інструменти фінансового ринку

Контрольна робота

1. Види та функції банківського аудиту
2. Задача 25
На підставі наведеної у таблиці інформації визначити фінансові результати діяльності комерційного банку за звітний період: прибуток до сплати податку, чистий прибуток після сплати податку та нерозподілений прибуток.


Первинні дані

Сума, тис. грн.

Відсотки за кредитами клієнтів

973,0

Відсотки за цінними паперами

115,0

Відсотки за міжбанківськими позиками

367,0

Інші відсоткові доходи

45,0

Відсоткові витрати за депозитами

350.0

Відсоткові витрати за коштами, одержаними від інших банків

436.0

Інші відсоткові витрати

94,0

Плата за обслуговування депозитних рахунків клієнтів

292.0

Дохід від надання довірчих та консультаційних послуг

50,0

Інші комісійні доходи

78,0

Комісійні витрати за операціями з банками

88,0

Комісійні витрати за операціями з клієнтами

142,0

Оплата праці та інші витрати на утримання персоналу

135,0

Витрати на утримання основних засобів

275,0

Інші небанківські операційні витрати

50,0

Відрахування в резерви

80.0

Непередбачені доходи

30,0

Податок на прибуток (розраховується у розмірі 30% від суми прибутку до сплати податку)

 

Нерозподілений прибуток за попередній рік

50,0

Відрахування до резервного фонду (здійснюються у розмірі 5% від суми чистого прибутку після оподаткування)

 

Відрахування у загальний резерв

46,5

Виплата дивідендів акціонерам банку

13,5

(Банківські операції. Контрольна)

Контрольна робота


Розглядається інвестиційний проект випуску хлібобулочних виробів.
Суть проекту: за рахунок капіталовкладень придбати нове устаткування для оновлення виробництва і випускати на ньому конкурентоспроможну продукцію, яка б мала попит на ринку, а саме – хлібобулочну продукцію.
Дані для розрахунку необхідного обсягу капіталовкладень:
- вартість всього устаткування, необхідного для реалізації інвестиційного проекту складає 1 000 тис. грн.;
- для встановлення, доставки та монтажу цього обладнання необхідно ще 20 тис. грн.;
- сума коштів, необхідна закупівлі сировини на початковий виробничий цикл складає 100 тис. грн.
Капіталовкладення здійснюються на початку 2007 року. З загального обсягу капіталовкладень 700 тис. грн. є власний капітал та 420 тис. грн – залучений. Залучений капітал – це кредит на 3 роки за наступних умов: відсотки за кредит складають 21% і сплачуються щорічно за формулою простих  відсотків. Сума кредиту повертається в останній рік сплати відсотків.
Згідно з цим проектом план продажу хлібобулочних виробів наступний:


Найменування
продукції:

Річні обсяги продажу продукції за планом,
тис. шт.

2007р.

2008р.

2009р.

2010р.

Батон нарізний

600

800

700

700

Хліб український

1 000

1 200

1 000

1 000

Рогалик козацький

200

300

300

200

Операційні витрати на виробництво (виробнича собівартість + адміністративні витрати + витрати на збут) 1 шт. продукції становлять:
Батон нарізний – 1,34 грн.
Хліб український –1,45 грн.         
Рогалик козацький –1,01 грн.
Рентабельність операційної діяльності планується на рівні 15%.
Суму річної амортизації розрахувати прямолінійним методом. Дані для нарахування амортизації:


Склад засобів

Первісна вартість,
грн.

Термін корисного використання, років

Приміщення цеху

100 000,00

15

Придбане обладнання

 

4

Ліквідаційна вартість складає 5% від первісної вартості основних засобів незалежно від виду.
Дисконтна ставка складає 22 %.
Треба оцінити інвестиційний проект за допомогою таких показників:
1) чистий приведений доход – NPV;
2) індекс рентабельності – PI;
3) внутрішня ставка (норма) доходу – IRR;
4) продисконтований період окупності – DPP;
5) чиста термінальна вартість – NTV.
Зробити висновок за отриманими показниками (чи вкладати гроші в цей інвестиційний проект, чи не треба, і чому).

 

Удосконалення банківського нагляду в Україні
Розділ 1. Теоретичні основи банківського нагляду       
1.1. Сутність, значення та нормативне забезпечення банківського нагляду 
1.2. Необхідність та завдання банківського нагляду     
1.3. Особливості банківського регулювання і нагляду у країнах з розвинутою та перехідною економікою
Розділ 2. Практика банківського нагляду в Україні на сучасному етапі          
2.1. Система банківського нагляду на сучасному етапі
2.2. Контроль за дотриманням комерційними банками економічних нормативів та визначення рейтингової оцінки діяльності банків     
2.3. Внутрішній контроль та аудит у центральному банку       
Розділ 3. Основні шляхи удосконалення банківського нагляду в Україні      
3.1. Банківський кодекс України – об’єктивна необхідність    
3.2. Удосконалення системи регулювання банківського капіталу шляхом запровадження ринкової дисципліни у вітчизняній банківській системі  
3.3. Нові вимоги Базельського комітету до визначення капіталу, адекватного ризикам      
(Банківська справа. Диплом)


Ціноутворення на продукцію, роботи і послуги підприємства (на прикладі
ВАТ „Житомирський маслозавод”)

Розділ I Теоретичні основи ціноутворення на продукцію, роботи і послуги підприємства
1.1. Економічна суть ціни на продукцію, роботи і послуги підприємства
1.2. Функції ціни
1.3. Види ціни
1.4. Нормативна база про ціноутворення
Розділ II Методичні підходи встановлення ціни
2.1. Методи ціноутворення
2.2. Калькулювання ціни
Розділ III Економічний механізм ціноутворення на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності
3.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
3.2. Механізм калькулювання ціни на підприємстві
3.3. Напрямки удосконалення цінового механізму підприємства
(Економіка підприємства. Курсова робота)

Контрольна робота

1. Розробка концепції маркетингу
2. Визначення економічної вартості інвестиційного проекту
Задача 1
Фірма оцінює два альтернативні проекти:


Рік

Проект А, тис. грн.

Проект Б, тис. грн.

0

-250

-250

1

100

0

2

100

50

3

100

100

4

100

300

а) визначте ЧТВ проекту, якщо вартість капіталу дорівнює 14%;
б) визначте ВНД проекту;
в) визначте кращий проект, якщо вартість капіталу залишається незмінною, а ставка реінвестування змінюється впродовж 4 років таким чином: рік 1 – 10%; рік 2 – 12%, рік 3 – 14%, рік 4 – 16%.
Задача 2
Проаналізувати економічну привабливість проектів з погляду можливості досягнення певної економічної мети розвитку суспільства. Вибрати кращий за вищим середньозваженим індексом.
Питому вагу кожного критерію призначити самостійно.
Проектний аналіз.

Контрольна робота

1. Правила використання критеріїв при оцінці інвестиційних проектів
2. Мета, завдання, елементи та зміст робіт з соціального аналізу інвестиційних проектів
Задача 1
Рівень інфляції прогнозується на рік у розмірі 20%, ставка по кредитах – 16%. Ви взяли 10 млн. грн. кредит на рік. Чи отримає те ви доходи або збитки за рахунок інфляції і в якому розмірі?
Задача 2
Проект, що розглядається, коштує 500000 грн., його життєвий цикл 5 років, він не має ліквідаційної вартості. По проект застосовується лінійна амортизація до нульової залишкової вартості. Необхідна ставка прибутковості 15%, податок на прибуток – 30%. Прогнозований обсяг продажу становить 400 од. на рік. Ціна одиниці продукції – 3000 грн., змінні витрати на одиницю – 1900 грн., постійні витрати – 250000 грн. на рік. Припустимо, ви вважаєте, що ціна одиниці продукції, змінні витрати і постійні визначені з точністю до 5%. Визначте верхню та нижні межі даного показника. Розрахуйте NPV по первісних даних і NPV для оптимістичного та песимістичного прогнозів.
(Проектний аналіз. Контрольна)

Контрольна робота

1. Методи ціноутворення з орієнтацією на конкурентів
2. Задача
Ринок певного товару поділений між декількома фірмами. Дана фірма володіє 30% ринку. Обсяг ринкового попиту становить 2900 одиниці товару за рік (2000+100х9).
При визначені ринкової ціни фірма запланувала отримувати 20% прибутку на вкладені кошти. При даному обсязі виробництва постійні витрати фірми, до складу яких входять витрати на рекламу, становлять 2900 (2000+100х9). Середні змінні витарти однакові при будь-якому обсязі виробництва і складуть 90 (10х9).

 1. Визначити ціну (без врахування ПДВ) на товар та прибуток, який отримає фірма.
 2. За даних умов, менеджери фірми не задоволені обсягом її продажу і розглядають доцільність зниження ціни на 10%. На скільки повинен зрости обсяг продажу, (в штуках і у відсотках), щоб компенсувати 10-ти %-ве зниження ціни?
 3. Розрахувати точку беззбитковості фирми (беззбитковий обсяг продажу для п. 2 та побудувати цю ситуацію графічно.
 4. Визначити кінцеву роздрібну ціну з ПДВ та структуру ціни, якщо товар потрапляє в мережу через одного посередника. Посередницько-збутова націнка складає 20%, а торговельна надбавка – 25%. Вихідні дані з п.1

(Контрольна)


Характеристика цінних паперів в Україні
1. теоретична частина
1.1. Цінні папери першого порядку
1.2. Види і характеристика акцій
1.3. Види і характеристика облігацій
1.4. Цінні папери другого і третього порядків
2. Практична частина (задачі)
(Фінансовий ринок. Контрольна)

Грошово-кредитна система Великобританії
1. Виникнення та розвиток англійського банку
2. Сучасна кредитна система Великобританії
3. Фінансова система Великобританії.
Задачі
(Грошово-кредитна системама. Контрольна)

Оцінка інвестиційної привабливості
Розділ 1. Теоретичні основи здійснення ефективної інвестиційної діяльності
1.1. Оцінка ефективності інвестиційних проектів
1.2. Ризик фінансового інвестування
Розділ 2. Аналітична оцінка інвестиційної привабливості ТОВ „Агрофірма „Коростишівльон””
2.1. Загальна характеристика підприємства 
2.2. Основні економічні показники діяльності підприємства
2.3. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства
Розділ 3. Практичні засади оцінки ефективності інвестиційної діяльності ТОВ „Агрофірма „Коростишівльон””
3.1. Визначення перспективних напрямків інвестиційної діяльності досліджуваного підприємства
3.2. Розрахунок загального обсягу інвестиційних ресурсів та планування джерел їх надходження
3.3. Оцінка ефективності інвестиційної програми

(Інвестування. Курсова)

 

Наші фахівці виконують роботи в таких галузях:

 • Економіка, економіка підприємств, фінанси, економічний і фінансовий аналіз, банківська діяльність, логістика, проектний аналіз та інші економічні дисципліни.

 • Менеджмент, маркетинг, економіка праці, фінансовий менеджмент, інформаційні системи, інформатика, економічна кібернетика.

 • Бухгалтерський облік, аудит, облік у галузях, контроль і ревізія.

 • Педагогіка, психологія, філософія, релігієзнавство, історія, соціологія та інші гуманітарні науки.

 • Англійська, українська, німецька мови, лінгвістика, зарубіжна література та методика викладання.