Ми збережемо Ваш час

                 Контакти:
всю необхідну інформацію що до співпраці, Ви можете отримати у наших спеціалістів за телефоном (0412) 445612, моб.: (067) 7441267, (063) 1175379
наша адреса: м. Житомир, вул. Фещенко-Чопівського, 2
Зробити замовлення Ви можете за допомогою форми, або надіслити листа за адресою:

        inform_zentr@bigmir.net

       номер ICQ 354-088-662

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rambler's Top100

 

Економічна теорія, Політекономія, Макроекономіка, Економічна політика, Державне регулювання економіки

Антимонопольне законодавство України
РОЗДІЛ 1. Загальні аспекти антимонопольного законодавства в Україні
1.1. Монополія в ринковій економіці як сфера застосування антимонопольного законодавства
1.2. Загальна характеристика антимонопольного законодавства
РОЗДІЛ 2. Правовий захист економічної конкуренції
2.1. Поняття економічної конкуренції. Законодавство про захист економічної конкуренції
2.2. Прояви порушення законодавства щодо економічної конкуренції.
РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення антимонопольного законодавства щодо захисту конкуренції
3.1. Проблеми розвитку конкурентного законодавства України
3.2. Основні напрями та механізми державної політики у сфері регулювання природної монополії
(Основи економічної теорії. Курсова)

Кейнсіанський та монетариський підходи до грошово-кредитного регулювання.
Розділ І. Кейнсіанський та монетариський підходи до грошово-кредитного регулювання 
1.1. Кейнсіанська модель грошового ринку
1.2. Кейнсіанська теорія макроекономічного регулювання
1.3. Монетарна політика держави
1.4. Знаряддя монетарної політики
Розділ ІІ. Практика використання монетариського підходу в сучасному грошово-кредитному регулюванні
2.1. Досвід використання монетариського підходу в грошово-кредитній політиці
2.2. Внутрішні та зовнішні впливи на незалежність грошово-кредитної політики
Розділ ІІІ. Шляхи вдосконалення грошово – кредитного регулювання
3.1. Порівняльна характеристика сучасного монетаризму із кейнсіанською концепцією
3.2. Основні засади грошово-кредитної політики на 2009 рік
(Макроекономіка. Курсова)

Макроекономічні засади грошово-кредитної політики НБУ
Розділ І. Грошово-кредитна політика держави: сутність, види і інструменти та особливості їх використання при макрорегулюванні в умовах відкритої економіки
1.1. Поняття грошово-кредитної політики та її інструменти
1.2. Регулювання на макроекономічному рівні у відкритій економіці інструментами грошово-кредитної політики
Розділ ІІ. Основні особливості функціонування грошово-кредитної політики в сучасній Україні та прогнозна оцінка розвитку грошово-кредитного ринку
2.1. Сучасний стан, виконання та основні особливості грошово-кредитної політики
2.2. Грошовий обіг в Україні та його сучасний стан
2.3. Прогнозна оцінка розвитку грошово-кредитного ринку
Розділ ІІІ. Тенденції та перспективи розвитку грошово-кредитної політики в сучасній Україні
(Макроекономіка. Курсова)


Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні.
Розділ І. Соціально-економічна сутність та проблеми зайнятості та відтворення робочох сили в Україні
1.1. Зайнятість населення, її види і напрями розвитку в Україні
1.2. Взаємозв’язок зайнятості та відтворення сукупної робочої сили
Розділ ІІ. Сучасний стан та проблеми розвитку ринку праці та особливості зайнятості в Україні
Розділ ІІІ. Напрями та шляхи подолання проблем зайнятості та відтворення робочої сили в сучасній Україні
3.1. Основні напрями державного регулювання зайнятості населення як шлях вирішення існуючих проблем в цій сфері
3.2. Сучасні тенденції та шляхи розв'язання проблеми розробки методів регулювання відтворення робочої сили
(Макроекономіка. Курсова)


Економічні погляди Д. Рікардо
1. Життєвий і творчий шлях Давида Рікардо
2.  Основні ідеї економічного вчення Д. Рікардо
3. Теорія вартості Д. Рікардо
4. Тлумачення понять: рента, прибуток і заробітна платня
5. Теорія грошей Д. Рікардо
(Історія економічних вчень. Контрольна)


Інструменти державного регулювання економіки
1. Законодавча база держави як інструмент правового регулювання розвитку економіки
2. Система планування в процесі забезпечення державного регулювання економіки
3. Національні, галузеві та регіональні програми як основний засіб реалізації економічної політики держави
(Державне регулювання економіки. Контрольна.)


Основні завдання і функції державного регулювання економіки України в умовах трансформаційних перетворень
1. Сутність державного регулювання економіки
2. Основні завдання ДРЕ України в умовах трансформаційних перетворень
2.1. Цілі та сфери державного регулювання економіки
3. Функції державного регулювання економіки
3.1. Базова форма діяльності уряду
3.2. Захист конкуренції та перерозподіл доходу як функції державного макроекономічного регулювання
3.3. Напрямки, завдання та форми впливу держави на економічні процеси
(Державне регулювання економіки. Курсова)


Розвиток транскордонного співробітництва та діяльність єврорегіонів
1. Транскордонне співробітництво та єврорегіони
2. Організаційні форми транскордонного співробітництва
3. Особливості функціонування єврорегіонів як форма транскордонного співробітництва
4. Перспективи розвитку єврорегіонів в Україні
(Управління регіональним розвитком. Контрольна)

Контрольна робота


Завдання 1
1.  Використовуючи дані виробництва продукції галузей матеріального виробництва, їх матеріаломісткості, розрахувати прогнозні величини показників:
виробленого національного доходу;
використаного національного доходу,
виробленого національного доходу на душу населення.
2. Обчислити темпи зміни даних показників у розрахунковому періоді.
Вихідні дані:
1. Обсяги виробленої продукції галузей матеріального виробництва у базовому періоді у промисловості - 93,5 млрд, грн.; сільському господарстві -24,8 млрд. грн.; будівництві - 21.7 млрд. грн; інших галузях -17,9 млрд. грн.
2. Матеріаломісткість одиниці виробленої продукції / виконаних робіт/ у базовому періоді становила: у промисловості -71,9 коп.; сільському господарстві -50,6 коп.; будівництві - 70,9 коп.; інших галузях - 49,9 коп.
3. У розрахунковому періоді завдяки раціональнішому і ефективнішому використанню ресурсів матеріаломісткість продукції промисловості і сільського господарства передбачається знизити відповідно на 0,8 % та 1,2 %. Згідно з експертними оцінками матеріальні витрати на одиницю виконаних робіт у будівельному комплексі зростуть на 0,9%. в інших галузях - залишаться нарівні базового періоду.
4. Обсяги валової продукції у розрахунковому періоді передбачається збільшити у промисловості - на 4%, сільському господарстві - на 2%, будівництві - на 2,8%, п інших галузях-на 1,6%
5. Сальдо зовнішньоекономічного обороту у народному господарстві у базовому періоді було від'ємним і становило 0,619 млрд. грн.: у розрахунковому періоді передбачається збільшення експорту внаслідок чого від'ємне сальдо зменшиться на 0,35 млрд. грн.
6. Чисельність населення базового періоду - 50 млн. чоловік; в прогнозному періоді вона зменшиться на 1,4%.
Завдання 2
Скласти зведений баланс фінансових ресурсів держави і визначити суми ресурсів, видатків та перевищень ресурсів над видатками або видатків над ресурсами.
Вихідні дані:
1.  Видатки бюджетів і державних позабюджетних фондів становлять відповідно 29,2 млрд і 12,2 млрд грн.
2. Доходи бюджетів і державних позабюджетних фондів становлять відповідно 27,3 млрд і 9,8 млрд грн.
3. Доходи та видатки державних підприємств становлять відповідно 29,8 млрд і 28,3 млрд грн.
4 Сума коштів іноземних інвесторів дорівнюватиме сумі витрат іноземних інвесторів на розвиток економіки і становитиме по 2,8 млрд грн.
5. Довгострокові кредити на розвиток економіки, надані банками України, та кредити міжнародних фінансових організацій становлять відповідно 1,2 млрд і 3,7 млрд грн.
6. Витрати на реалізацію програм розвитку економіки за рахунок довгострокових кредитів, наданих банками України, та використання кредитів міжнародних фінансових організацій становлять відповідно 1,1 млрд і 3,7 млрд грн.
Завдання 3
Розрахувати темпи зміни валового суспільного продукту і зрушення в його структурі у проточному періоді. Результати навести у табл. 1 .
Вихідні дані:
1. Матеріальні втрати (без амортизації) в обсязі валового суспільного продукту в базовому періоді становили 81,8 млрд. грн., амортизаційні відрахування 87,6 млрд. гри., середньорічна вартість основних виробничих фондів галузей матеріального виробництва 1153 млрд. грн.
2. У прогнозному періоді передбачається збільшення матеріаломісткості національною доходу на 1 %, і збільшення норми амортизаційних відрахувань на 2 відсоткові пункти (наприклад, якщо норма була 1,0%, то стане – 1,2 %).
3. Обсяг виробленого національного доходу у базовому періоді – 67,4 млрд. грн., у прогнозному - він підвищиться на 8%, основні виробничі фонди зростуть на 1% порівняно з базовим періодом.
(Державне регулювання економіки. Контрольна)

Контрольна робота

1. Суть дискреційної фінансової політики
2. Напрямки дискреційної фіскальної політики
3. Вплив державних закупок на ВВП
4. Дискреційна фіскальна політика та державний бюджет
Задача
1. Визначити фактичний номінальний ВВП за трьома методами, ВНД та ВНДН.
2. Визначити чисті та реальні ВВП, ВНД та ВНДН.
3. Визначити потенційне ВВП на основі функції сукупних витрат.
4. Визначити рецесійний розрив.
5. Визначити необхідну кількість грошей для угод.
6. Визначити додаткову потребу в грошах.
7. Визначити додаткові запозичень (вклади до запитання) в банківську систему.
8. Визначити суму зниження податків для досягнення потенційного ВВП.
9. Оцінити номінальний ВВП В доларах і порівняти із номінальним ВВП США.
Фактичні статистичні дані по Україні за 2001 рік, округлені до млрд.грн.:

 • Заробітна плата (Зп) – 86
 • Амортизація (А) – 34
 • Експорт (Е) – 68
 • Державні витрати (ДВ) – 63
 • Продуктові податки (ПП) – 27
 • Трансфертні платежі (Т) –22
 • Чисті інвестиції (ЧІ) – 11
 • Імпорт (І) – 65
 • Змішаний доход (ЗД) – 3
 • Споживчі витрати (СВ) – 146
 • Субсидії (С) – 3
 • Валовий випуск (ВВ) – 491
 • Валовий корпоративний прибуток (ВКП) – 118
 • Матеріальні витрати (МВ) – 280
 • Неприбуткові податки (НП) – 31
 • Чисті зовнішні первинні доходи (ЧПДЗ) – 4
 • Чисті зовнішні поточні трансферти (ЧПТЗ) – 8

 (Макроекономіка. Контрольна)

Структура та рух капіталу на промислових підприємствах України
Розділ І  Теоретичні основи поняння „капітал”
1.1. Перетворення грошей в капітал
1.2. Причини виникнення та сутність капіталу
Розділ ІІ Структура та рух капіталу
2.1. Капітал як матеріальна основа підприємницької діяльності
2.2. Рух капіталу та його функціональні форми
Розділ ІІІ Сучасний стан промисловості та капітальні інвестиції
(Політична економія. Курсова)

Сукупна пропозиція та її детермінанти
Розділ 1. Теоретичні засади сукупної пропозиції в макроекономічній теорії
1.1 Поняття сукупної пропозиції
1.2 Крива довгострокової сукупної пропозиції та її переміщення
1.3 Крива короткострокової сукупної  пропозиції
Розділ 2. Теорії сукупної пропозиції в сучасній економічній практиці
Розділ 3. Чинники сукупної пропозиції
3.1 Цінові чинники сукупної пропозиції
3.2 Нецінові чинники
Розділ 4. Сукупна пропозиція в економіці України
4.1 Економічний розвиток економіки країни. Виробнича пропозиція в країні
2.2 Сукупна пропозиція грошей в економіці країни
3.3 Напрямки досягнення макроекономічної стабілізації
(Макроекономіка. Курсова)

Основні напрямки реформування податкової системи в процесі трансформації економіки України
Розділ І. Податкова система, її загальна характеристика та особливості функціонування
1.1. Загальна характеристика системи оподаткування в Україні
1.2. Види податків і податкових платежів та їх класифікація
1.3. Характеристика основних податків податкової системи України
Розділ ІІ. Сучасний стан і проблеми податкової системи України, та шляхи їх подолання
2.1. Механізм податкового регулювання сталого економічного розвитку в Україні на сучасному етапі реформування податкової системи
2.2. Проблеми функціонування податкової системи в Україні
Розділ ІІІ. Основні шляхи та напрямки реформування податкової системи на шляху трансформації економіки в сучасній Україні
(Макроекономіка. Курсова)

Макрорівновага на національному рівні та шляхи її досягнення
Розділ 1. Поняття рівноваги в макроекономіці
Розділ 2. Основні моделі макрорівноваги в економічній теорії
2.1. Класична модель макрорівноваги і взаємодія ринків ресурсів, товарів, грошей та інвестицій
2.2. Кейнсіанська модель (товарний ринок)
2.3. Модель IS-LM (товарний та грошовий ринки)
2.4. Модель Манделла-Флемінга (рівновага товарного, грошового і зовнішнього ринків)
Розділ 3. Стан та чинники макрорівноваги в економіці сучасної України
3.1. Сучасний стан економічної рівноваги в Україні
3.2. Чинники макроекономічної рівноваги в Україні
Розділ 4. Механізм досягнення економічної рівноваги у довгостроковому періоді
(Макроекономіка. Курсова)

Задача
Проаналізуйте дані таблиці „Індекс обсягу ВВП в країнах СНД та зробіть висновки:
а) про динаміку ВВП в Україні у 1991-2001 рр.;
б) про динаміку ВВП України та всіх інших країнах СНД у 2001 р.;
в) про темпи економічного зростання в країнах СНД у 2001 р. порівняно з 2000 роком.
(Макроекономіка. Задача)

Задача
Проаналізуйте дані таблиці „Основні показники соціально-економічного розвитку України” та зробіть висновки:
1) про динаміку видатків Зведеного бюджету України за 1997-2001 р.
2) про динаміку видатків Зведеного бюджету України стосовно ВВП за 1997-2001 р.
3) про значення аналізу динаміки зазначених показників для розвитку економічної теорії та вдосконалення практики економічної діяльності.
(Макроекономіка. Задача)

Класична теорія як нормативна база невтручання в економіку
Розділ 1. Основи класичної теорії в макроекономіці
1.1. Становлення та розвиток класичної теорії
1.2. Основні засади класичної теорії
1.3. Концептуальні засади державного невтручання в ринкову економіку
Розділ 2. Аналіз економічних теорій ХХ століття щодо ролі держави в економіці
2.1. Неокласична теорія макроекономічного регулювання 
2.2. Кейнсіанська теорія макроекономічного регулювання 
2.3. Монетаристська теорія регулювання
Розділ 3. Оптимізація механізму державного регулювання економіки України
3.1. Структура системи державного управління економіки в Україні
3.2. Визначення меж державного втручання в економіку 
3.3. Проблеми державного регулювання економіки в Україні та напрямки їх вирішення
(Макроекономіка. Курсова)


Економіка України та світовий розподіл праці
Розділ 1. Розвиток міжнародного поділу праці
1.1. Сутність міжнародного поділу праці
1.2. Міжнародний поділ праці – це головний двигун світового господарства
1.3. Україні в міжнародному поділі праці
Розділ 2. Економіка України та міжнародний поділ праці
2.1. Концепція економічної стабілізації та зростання в Україні
2.2. Аспекти входження України у світову господарську систему
2.3. Зовнішньоекономічна діяльність України: сучасний стан та проблеми
Розділ 3. Світові інтеграційні процеси і Україна
3.1. Економічні інтеграційні процеси
3.2. Проблеми та перспективи економічної співпраці України з країнами світу
(Макроекономіка. Курсова)

Політика регулювання держави у сфері екологічної, технологічної та енергетичної безпеки України
1. Державне регулювання екологічної безпеки України
2. Політика регулювання держави у сфері енергетичної безпеки
3. Державне регулювання технологічної безпеки України
(Історія економічних вчень. Контрольна)

Сучасні макроекономічні теорії економічного зростання
1. Економічне зростання як показник економічного розвитку
1.1. Сутність, цілі, фактори та основні показники економічного зростання
1.2. Типи економічного зростання
1.3. Економічна стагнація
2. Сучасні моделі економічного зростання
2.1. Неокласична модель економічного зростання
2.2. Кейнсіанська теорія мультиплікатора економічного зростання
2.3. Принципи акселерації економічного зростання
3. Економічне зростання в Україні
3.1. Економічне зростання без експортної підтримки
3.2. Етап прискореного економічного та соціального зростання української економіки на 2008 рік
3.3. Основні прогнози макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2008 рік
(Курсова робота. Макроекономіка)

 

 

Наші фахівці виконують роботи в таких галузях:

 • Економіка, економіка підприємств, фінанси, економічний і фінансовий аналіз, банківська діяльність, логістика, проектний аналіз та інші економічні дисципліни.

 • Менеджмент, маркетинг, економіка праці, фінансовий менеджмент, інформаційні системи, інформатика, економічна кібернетика.

 • Бухгалтерський облік, аудит, облік у галузях, контроль і ревізія.

 • Педагогіка, психологія, філософія, релігієзнавство, історія, соціологія та інші гуманітарні науки.

 • Англійська, українська, німецька мови, лінгвістика, зарубіжна література та методика викладання.