Ми збережемо Ваш час

                 Контакти:
всю необхідну інформацію що до співпраці, Ви можете отримати у наших спеціалістів за телефоном (0412) 445612, моб.: (067) 7441267, (063) 1175379
наша адреса: м. Житомир, вул. Фещенко-Чопівського, 2
Зробити замовлення Ви можете за допомогою форми, або надіслити листа за адресою:

        inform_zentr@bigmir.net

       номер ICQ 354-088-662

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rambler's Top100

 

Маркетинг

Контрольна робота
Зробить письмовий аналіз конкурентоздатності конкретного товару або фірми за відомим методом. Обґрунтуйте з позиції маркетингу отримані результати.
Відома наступна інформація про фірму:
Виробничі потужності фірми на місяць 200 тис. п/м тканини. Змінні витрати 136 грн. На одиницю продукції. Умовно-постійні витрати 4,85 тис. грн. Обсяг цільового прибутку 3,1 тис. грн. Попереднє дослідження ринку свідчить, що продукція буде користуватись попитом при ціні не вище 220 грн. за п/м.
Виконати:
Графік беззбитковості для різних рівнів цін – 100, 200 і 300 грн. За одиницю продукції.
Розрахувати декілька варіантів ціни, при яких підприємство може одержати шуканий обсяг прибутку; серед них обов’язково мають бути розглянуті варіанти:
а) повного завантаження виробничих потужностей;
б) 50% завантаження виробничих потужностей;
в) завантаження потужностей з 25% резервом.
Розрахувати обсяг беззбитковості при призначених цінах.
(Маркетинг. Контрольна)

Вибір фірмою засобів розповсюдження реклами.
Фірма  "Надан"  пропонує  на ринку Житомирщини  шини  для  легкових автомобілів.     Для    інтенсифікації    млявого    збуту    керівництво    хоче прорекламувати свій товар, але фінансові можливості фірми дуже обмежені.
Проаналізуйте,   які   засоби   розповсюдження   краще   вибрати   фірмі   для реклами своєї продукції з урахуванням обмеженням коштів.
Завдання
Рекламним агентством проаналізовано 5 ситуацій, що склалися з відповідними 5-ма марками товару. Зібрані дані в таблиці 2.
Таблиця 2


Вимір

Ситуація 1

Ситуація 2

Ситуація 3

Ситуація 4

Ситуація 5

Поінформованість стосовно торгівельної марки

30%

80%

80%

80%

75%

Прихильне ставлення до марки

25%

25%

45%

45%

10%

Одна купівля

23%

23%

23%

35%

35%

Повторна купівля

20%

20%

20%

30%

8%

В першій ситуації 30% всіх опитаних були поінформовані про торгівельну марку (що тестувалась), 25% висловило схильне ставлення до неї. 23% всіх опитаних „придбали” товарну марку і всі вони прихильно до неї ставились. Та 20% купували торгівельну марку більше одного разу.
Для кожної ситуації необхідно визначити проблему (якщо така є) та описати дії по її вирішенню.
(Реклама і рекламна діяльність. Контрольна)

 

Ситуаційна вправа
Фірма пропонує використовувати роз’їзних торговців (комівояжерів, агентів) у 4 сегментах ринку.
В сегменті А чисельність ймовірних клієнтів (реальних та потенційних споживачів) рівна 51, в раціональна кількість відвідувань кожного з них визначається як 4 рази на місяць.
В сегменті Б існує 70 потенційних клієнтів, а реальна частота їх відвідувань – 2 рази на місяць.
В сегмента В та Г відповідно 100 та 150 клієнтів, які мають бажання відвідувати: в сегменті В – раз на місяць, в сегменті Г – раз на два місяці.
У відповідності зі встановленими на фірмами нормами кожен торговий агент працює в середньому 20 робочих днів на місяць, а щодення середня норма одного агента складає 4 відвідування на день.
Крім того. З кожних ста відвідувань десять є незапланованими і здійснюється агентами за власною ініціативою або внаслідок побічної інформації. До того ж приблизно 5% відвідувань можуть не відбутися з технічних причин: несправність автомобіля, відсутність клієнта тощо.
Питання та завдання:
Розрахуйте загальну кількість планових відвідувань клієнтів фірми в місяць.
Врахуйте ймовірний процент незапланованих відвідувань та визначте необхідну фірмі кількість працівників.
Як можна було б збільшити продуктивність праці? Від чого це залежить?
(Маркетинг. Ситуація)

Контрольна робота
1. Розвиток та становлення сучасних концепцій галузевого маркетингу підприємств в Японії
Задача. Промислове підприємство, яке займається деревообробкою, виготовляє столи з пиломатеріалів, що надходять від постачальників А, Б, В. Договірні зобов’язання постачальники виконали наступним чином:

Постачальники

План поставок, м3

Фактично поставили, м3

Фірма А

600

520

Фірма Б

750

630

Фірма В

400

450

Разом

1750

1600

З одного кубометру пиломатеріалів виготовлено 5 столів. Ціна стола – 250 грн., повна фактична собівартість – 180 грн., в т.ч. постійні затрати – 30 грн. За зменшення поставок кількості столів завод заплатив штраф у сумі 5 тис. грн.
Потрібно:
Обчислити суму збитків підприємства внаслідок невиконання плану виробництва столів;
Розподілити суму збитків між фірмами, які недопоставили необхідну кількість матеріалів для пред’явлення їм претензій;
Обчислити суму збитків підприємства при можливості понадпланового виробництва і збуту столів, забезпеченні додаткового поставкою матеріалів постачальником В.
(Маркетинг в галузі. Контрольна)

Задача
Фірма „Віка” продає товари типу прикрас для будинку, що відрізняються від товарів – конкурентів кращим дизайном. Середня ціна для ринку товарів такого виду складає 72 грн., а попит ринку – 1 млн. виробів. Частка „Віки” на ринку дорівнює 17% і показники фірми такі:
Змінні витрати на один виріб – 20 грн.;
Постійні витрати – 2 тис. грн.;
Очікуваний рівень рентабельності – 12%;
Інвестиційний капітал – 12 тис. грн.
Служба налізу ринку має у своєму розпорядженні дані про головного конкурента – фірму „Кріт”. Оцінки важливості трьох основних властивостей даного типу товару рівні 0,3/0,35/0,35, оцінки по властивостям у п’ятибальній системі складають:
Для марки „Віка” 5/4/3;
Для марки „Кріт 5/3/2.
Розрахувати для фірми „Віка” цільову ціну та ціну, пропорційну сприйманій цінності.
(ЖДТУ. Маркетинг. Задача)

Контрольна робота
1. Навести визначення понять та категорій маркетингу користуючись різними літературними джерелами: концепція вдосконалення виробництва, конкурентна здатність продукції, логотип, фокус-група
2. Задача. Визначити точку ринкового прориву (точку беззбитковості), якщо підприємство продає товар за поточною ціною 50 грн., постійні витрати 500 тис. грн., змінні витрати – 15 грн. на одиницю продукції, кількість реалізації в середньому 1200 шт. на місяць. Розрахуйте зміни точки ринкового прориву, якщо ціна продажу знизиться до 40 грн.. Відобразіть графічно. (Розв’язок змінено).
3. Маркування товару
(Маркетинг. Контрольна)

Контрольна робота
Аналіз даних, одержаних під час маркетингового дослідження по визначенню купівельних потреб на ринку меблів.
Дане маркетингове дослідження проводилося з метою визначення попиту на ринку меблів Києва та можливості випуску меблів з елементами художніх промислів. Анкетування проводилося в меблевих салонах міста. У ході дослідження було опитано 381 чоловік.
Соціальний стан осіб, з якими проводять анкетування: службовці, робітники, підприємці, студенти, пенсіонери, домогосподарки, безробітні.
Вік: від 20 до 65 років.
Середній доход на людину в родині – 200 грн.
Місце проживання – місто.
52% опитаних планують придбати меблі найближчим часом, але тільки 20% мають реальну матеріальну можливість придбати меблі в даний час, 19% - через місяць, протягом 0,5-1 року – 27% і 34% не зможуть придбати меблі. З отриманих даних можна зробити висновок, що найбільшим попитом користуються кухонні гарнітури – 27% опитаних збираються придбати саме ці меблі, 21% - спальний гарнітур і на третьому місці прихожа і вітальня – по 16%. Значна кількість опитаних у виборі меблів орієнтуються на свій смак – 73% і тільки 9% - на рекламу.
63% віддають перевагу меблів вітчизняного виробництва і 73% хотіли б купити меблі з натурального дерева, але тільки 14% можуть дозволити собі подібне придбання.
Меблям світлих тонів надають перевагу 60% опитаних. Тільки 32% опитаних вважають, що в меблях можуть бути присутнім елементи художніх промислів, а 62% на це питання відповіли негативно, віддаючи перевагу меблям європейського типу.
Серед додаткових послуг, пов’язаних з виготовленням і продажем меблів, називаються – безкоштовна доставка, зборка, замовлення і вільна комплектація, вибір розцвічення, гарантія.
Більшість керівників магазинів вважають недоцільним куточок українського побуту в магазині. На їхню думку, основними покупцями меблів з елементами художніх промислів є іноземці й аматори.
Завдання:
1. Складіть звіт про проведення маркетингового дослідження за схемою:
а) анотація
б) предмет дослідження
в) обгрунтування методів
г) основні висновки
д) рекомендації
2. Які додаткові дослідження необхідно провести перш ніж прийняти рішення про випуск меблів? Зробіть обгрунтування.
3. Розробіть анкету для визначення купівельних потреб на ринку меблів.
(Маркетингові дослідження. Контрольна)

Ситуаційна вправа
Ви намагаєтесь запевнити перспективного посередника взяти на реалізацію ваші товарі. Він не знайом ні з Вами, ні з вашим товаром. Вкажіть види документів чи інформацію, яку Ви надасте, щоб отримати його згоду. Обґрунтуйте відповідь згідно чинного законодавства письмово.
(Маркетинг. Ситуація)

Удосконалення управління конкурентоспроможністю продукції підприємства
Розділ І. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства
1.1. Поняття конкурентоспроможності підприємства
1.2. Дослідження ринку пивоварної продукції в Україні
Розділ ІІ. Аналіз ринкових можливостей підприємства ВАТ „Бердичівський пивоварний завод”
2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства
2.2. Оцінка рівню здійснення маркетингової діяльності в умовах ВАТ „Бердичівський пивоварний завод”
2.3. Сучасний стан конкурентоспроможності підприємства
Розділ ІІІ. Шляхи підвищення конкурентоспроможності ВАТ „Бердичіський пивоварний завод”
3.1. Основні напрямки підвищення конкурентоспроможності
3.2. Розрахунок економічної ефективності від запропонованих заходів
(Курсова)

Удосконалення управління конкурентоспроможністю продукції підприємства (на прикладі ВАТ „Бердичівський машинобудівний завод „Прогрес””)”
Розділ 1. Теоретична концепція управління конкурентоздатністю продукції
1.1. Сутність категорії „конкурентоздатність” та „конкурентоздантість продукції (товару)”
1.2. Основні параметри конкурентоздатності продукції
1.3. Огляд ринку
Розділ 2. Аналіз фактичного стану управління конкурентноздатністю продукції на ВАТ „БМЗ „Прогрес”
2.1. Загальна характеристика ВАТ „БМЗ „Прогрес”
2.2. Оцінка управління конкурентноздатністю продукції підприємства
2.3. Аналіз маркетингової діяльності ВАТ „БМЗ „Прогрес”
Розділ 3. Шляхи підвищення конкурентноздатності продукції ВАТ „БМЗ „Прогрес”
3.1. Основні напрямки підвищення конкурентоздатності продукції підприємства
3.2. Розрахунок рівня конкурентоздатності продукції ВАТ „БМЗ „Прогрес” після впровадження запропонованих заходів
(Маркетинг. Курсова)

Підвищення рівня обслуговування споживачів ВАТ „Київське АТП 1100”
РОЗДІЛ І РІВЕНЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Маркетингові дослідження споживачів як елемент підвищення рівня їх обслуговування в умовах підприємства
1.2. Дослідження ринку транспортних перевезень України
РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ РИНКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства
2.2. Оцінка рівня здійснення маркетингової діяльності в умовах підприємства
2.2.1. Реалізація товарної політики
2.2.2. Реалізація цінової політики
2.2.3. Реалізація політики розподілу
2.2.4. Реалізація комунікаційної політики
РОЗДІЛ ІІІ  ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ
3.1. Удосконалення обслуговування споживачів на підприємстві
3.2. Розрахунок економічної ефективності від запропонованих заходів
(Маркетинг. Курсова)

Для обраного товару (послуги) необхідно детально описати та обґрунтувати наступні позиції
1. Навести детальний опис товару (послуги). Охарактеризувати товар (послугу)у відповідності із трьома рівнями (1 рівень – товар за задумом, 2 рівень – товар у реальному виконанні, 3 рівень – товар із підкріпленням).
2. Класифікувати товар (послугу) в залежності від довговічності та матеріальності, а також із врахуванням специфічних звичок споживача
3. Навести детальну характеристику ринку на якому даний товар може реалізуватися (на рівні м. Житомира, Житомирської обл., України). При цьому, слід навести наступні дані – загальна характеристика ринку, характеристика ринкових сегментів, ємність ринку, динаміка розвитку ринку, місткість ринку, насиченість ринку, проблеми функціонування ринку, перспективи розвитку ринку. Обов’язково вказати можливу позицію вашого товару, на ринку, який досліджується.
4. Якщо це можливо, то запропонувати  вид упаковки для товару (послуги) та зміст його маркування
5. Обґрунтувати вибір каналів розподілу по рівню та типу посередників, а також запропонувати заходи мотивації оцінки діяльності останнього. Класифікувати тип підприємства, що буде безпосередньо здійснювати реалізацію товару (послуги). Описати його організаційну форму з врахуванням структури товарного асортименту та цінової політики.
Розробити комплекс обов’язкових вимог до постачальника товару (послуги), а також реквізити контакту з ним.
6. При постановці завдань ціноутворення визначити головну мету, спрогнозувати еластичність попиту та обрати найбільш оптимальний метод ціноутворення з врахуванням географічного принципу, а також рівня попиту та витрат, що передбачаються. Запропонувати заходи по стимулюванню, дискримінованою та ініціативи у ціноутворенні та обраний товар (послугу)
7. Запропонувати комплекс комунікаційних маркетингових заходів від типу ринку, що передбачається, новизни товару (послуги) та стратегії маркетингу. Для кінцевого споживача товар (послуги) обґрунтувати вид обраних рекламних заходів, розробити проект рекламного звернення, обрати канал інформації та варіант розподілу у часі рекламного звернення
8. Розробити (при необхідності) форми та перелік додаткових сервісних послуг. Запропонувати перелік перепродажних, післяпродажних та додаткових послуг при реалізації та у місці реалізації обраного товару (послуги)
(Маркетинг. Контрольна)

Контрольна робота
1. Навести загальний опис товару
1.1. Розглянути його структуру за рівнями
1.2. Про класифікувати товар за наступними критеріями
2. Надати загальну характеристику ринку
3. Визначити основні функції зберігання товару
4. Визначити основні канали розподілу, за якими реалізується даний товар
5. Ціноутворення
6. Реклама, стимулювання збуту, персональний продаж, зв’язки з громадськістю
7. Товари, що супроводжують на даний момент даний товар. Додаткові товари або послуги 
(Маркетинг. Контрольна)

„Вивчення попиту та прогнозування збуту продукції”
Розділ I. Теоретичні аспекти вивчення попиту та прогнозування збуту продукції
1.1 Попит на продукцію та основні моделі його прогнозування
1.2 Огляд Українського  ринку хлібобулочних виробів
Розділ 2. Аналіз ринкових можливостей ЗАТ „Золотий коровай”
2.1. Організаційно-економічна характеристика ЗАТ „Золотий Коровай”
2.2 Аналіз господарської діяльності ЗАТ „Золотий Коровай”
2.3 Аналіз попиту та ефективність збуту та продажу продукції ЗАТ „Золотий Коровай”
Розділ III. Основні напрямки підвищення ефективності збуту та збільшення попиту на продукцію ЗАТ „Золотий коровай”
3.1 Визначення обсягів реалізації продукції на основі прогнозу
3.2 Розрахунок економічної ефективності від запропонованих заходів
(Маркетинг. Курсова)

Контрольна робота
I. Характеристика розподільчої логістики
II. Управління транспортом і перевезеннями
III. Анотації до статей
„Еще раз о логистике и маркетинге” № 4 (8) 2007
„Логистика на автомобильном транспорте: особенности планирования и организации перевозок” №1 (14) 2008
(Контрольна. Логістика)

Контрольна робота
1. Взаємозв’язок системи планування та потреби
2. Уніфікація тари, механізація навантажувально-розвантажувальних робіт
3. Статті журналів
1. „Логистика: проблемы и решения” №4 (11) 2007;
2. „Формування ринкових відносин в Україні” №2 (69) 2007.
(Контрольна. Логістика)


Брендинг на ринку певного товару
1. Зовнішнє маркетингове середовище ВАТ „Завод сантехнічних заготовок” (ринок поліетиленових труб)
2. Сегментація покупців ринку поліетиленових труб
3. Комплекс маркетингу на підприємстві
3а. Товарна політика на підприємстві
Зб. Цінова політика на підприємстві
Зв. ФОПСТИЗ на підприємстві
3г. Логістика на підприємстві
3д. Збутова діяльність підприємства
4. Внутрішнє середовище підприємства
5. Маркетингова інформаційна система
(Маркетинг. Контрольна)


Зовнішнє маркетингове середовище (на прикладі аптеки ТОВ „Фармекс”)
І. Зовнішнє маркетингове середовище підприємства
ІІ. Сегментація покупців ринку фармацевтичної продукції
ІІІ. Комплекс маркетингу на підприємстві
3а. Товарна політика на підприємстві
3б. Цінова політика на підприємстві
3в. ФОП СТИЗ на підприємстві
3г. Логістика на підприємстві
3д. Збутова діяльність підприємства
IV. Внутрішнє маркетингове середовище підприємства
V. Маркетингова інформаційна система та система пдтримки марктеингових рішень у аптеці
(Маркетинг. Контрольна)


Маркетингова інформаційна система та системи підтримки маркетингових рішень (інтретнет-магазин побутової техінки)
1. Зовнішнє маркетингове середовище ринку Інтернет-магазинів в Україні
2. Сегментація покупців ринку Інтернет-магазину побутової техніки
3. Комплекс маркетингу у Інтернет-магазині
3.1. Товарна політика підприємства
3.2. Цінова політика
3.3. ФОПСТИЗ
3.4. Логістика
3.5. Збутова діяльність
4. Внутрішнє середовище Інтернет-магазину 
5. Маркетингова інформаційна система та системи підтримки прийняття рішень на підприємстві
(Маркетинг. Контрольна)

 

 

Наші фахівці виконують роботи в таких галузях:

  • Економіка, економіка підприємств, фінанси, економічний і фінансовий аналіз, банківська діяльність, логістика, проектний аналіз та інші економічні дисципліни.

  • Менеджмент, маркетинг, економіка праці, фінансовий менеджмент, інформаційні системи, інформатика, економічна кібернетика.

  • Бухгалтерський облік, аудит, облік у галузях, контроль і ревізія.

  • Педагогіка, психологія, філософія, релігієзнавство, історія, соціологія та інші гуманітарні науки.

  • Англійська, українська, німецька мови, лінгвістика, зарубіжна література та методика викладання.