Ми збережемо Ваш час

                 Контакти:
всю необхідну інформацію що до співпраці, Ви можете отримати у наших спеціалістів за телефоном (0412) 445612, моб.: (067) 7441267, (063) 1175379
наша адреса: м. Житомир, вул. Фещенко-Чопівського, 2
Зробити замовлення Ви можете за допомогою форми, або надіслити листа за адресою:

        inform_zentr@bigmir.net

       номер ICQ 354-088-662

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rambler's Top100

 

 

Мікроекономіка, Економіка підприємства, Інвестиційна діяльність, Підприємництво, Економічний аналіз

Задачі
Задача 1.
За звітними даними собівартість товарної продукції становила 74001 грн., питома вага основної заробітної плати виробничих робітників у ній 26%, матеріальних затрат – 48%. На плановий період передбачено досягти росту продуктивності праці одного працюючого на 2%, середньої заробітної плати на 1%, а зниження матеріальних витрат на 4%. Вияснити, як зміниться собівартість товарної продукції у плановому періоді.
Задача 2
Проаналізувати рівень прибутковості фірми, якщо загальний обсяг інвестицій у фірму склав 1,3 млн. грн.; сума одержаного прибутку за рік 321 тис. грн., в тому числі нараховано податку в сумі 91 тис. грн. Сума активів фірми 166 млн. грн. Процент за державними облігаціями – 10%, а процентна ставка за довгостроковими кредитами – 20%.
(Задачі)

Персонал підприємства
Розділ 1. Характеристика ВАТ „Крок” як суб'єкта господарювання
Розділ 2. Загальна характеристика персоналу підприємства
2.1. Поняття персоналу підприємства
2.2. Категорії персоналу підприємства
2.3. Поділ персоналу за професіями та кваліфікацією
2.4. Структура персоналу суб’єкту господарювання
2.5. Проблеми формування персоналу підприємства
Розділ 3. Шляхи удосконалення економічного механізму персоналу підприємства
(Економіка підприємства. Курсова)

Аналіз партнерських відносин
Розділ 1. Теоретичні основи аналізу та оцінки пернерських відносин підриємства
1.1. Економічний зміст поняття „кредиторська заборгованість”
1.2. Економічний зміст поняття „дебіторська заборгованість”
1.3. Завдання, джерела інформації та методичні прийоми економічного аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості
Розділ 2. Аналіз та оцінка пернерських відносин на ТОВ „Ладес”
2.1. Аналіз динаміки дебіторської та кредиторської заборгованості на ТОВ „Ладес”
2.2. Аналіз структури дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ „Ладес”
2.3. Факторний аналіз
Розділ 3. Виявлення резервів оптимізації парнерських відносин в умовах ТОВ „Ладес”
(Економічний аналіз. Курсова)


Економічний аналіз фінансових результатів
Розділ 1. Економічний зміст аналізу фінансових результатівПП „Дизайн-Плюс”
Розділ 2. Інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів
Розділ 3. Оцінка стану господарської діяльності підприємства
Розділ 4. Аналіз фінансових результатів
4.1. Оцінка динаміки та структури фінансових результатів
4.2. Аналіз прибутку підприємства
Розділ 5. Оцінка резервів та їх використання в господарській діяльності підприємства
(Економічний аналіз. Курсова)

Система управління грошовими потоками
Розділ 1. Теоретичні аспекти формування та розвитку економічного механізму у сфері управління грошовими потоками на підприємстві
1.1. Економічна сутність, роль та стан розгляду грошових потоків у фахових виданнях
1.2. Економічний механізм управління грошовими потоками на підприємстві
1.3. Фактори оптимізації грошових потоків у системі підприємницької діяльності суб’єктів господарювання
1.4. Державне регулювання управління грошовими підприємства
Розділ 2. Діагностика стану конкурентоспроможності діяльності ЗАТ „Головинський кар'ер „Граніт”
2.1. Діагностика організаційної моделі підприємства ЗАТ „Головинський кар’єр „Граніт”
2.2. Аналіз формування і розміщення фінансових ресурсів в активах ЗАТ „Головинський кар’єр „Граніт”
2.3. Діагностика рівня витрат і доходів ЗАТ „Головинський кар’єр „Граніт”
2.4. Оцінка стану економічної роботи ЗАТ „Головинський кар’єр „Граніт”
Розділ 3. Методичні засади управління грошовими потоками на ЗАТ „Головинський кар’єр „Граніт”
3.1. Суб'єкти та об'єкти управління грошовими потоками на підприємстві
3.2. Методика аналізу „Звіту про рух грошових коштів підприємства
3.3. Напрямки   вдосконалення   системи   управління   грошовими   потоками підприємства
(Економіка підприємства. Диплом)


Аналіз податку з доходів фізичних осіб
1.  Огляд літературних джерел, законодавчих та нормативних актів
2. Завдання, джерела інформації та методичні прийоми економічного аналізу
3. Організаційно-економічна характеристика та основні фінансово-господарські показники діяльності підприємства 
4. Аналіз податку з доходів фізичних осіб 
4.1. Аналіз структури та динаміки податків ТОВ «Екта-Пром»
4.2. Факторний аналіз податку з доходів фізичних осіб
4.3. Використання висновків аналізу для покращення результатів господарської діяльності  підприємства
5. Оцінка фінансового стану ТОВ «Екта-Пром»
5.1. Аналіз структури майна та джерел його утворення
5.2.  Аналіз фінансового стану підприємства
5.3. Оцінка можливостей покращення фінансового стану підприємства
(Економічний аналіз. Курсова)

Контрольна робота
1. Роль фінансового аналізу у фінансовому менеджменті
2. Сукупні витрати,  як один з основних  факторів  формування чистого прибутку\. Задача
Провести факторний аналіз та визначити  резерви обсягу грошових надходжень  підприємства за умови:

Показники

План

Фактично

Обсяг грошових надходжень, грн.

900

900

Кількість виробленої продукції, од.

25

26

Рівень товарності, %

75

70

Прибуток з одиниці продукції, грн.

50

55

(Аналіз фінансових результатів. Контрольна)

Факторний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
Задача №1
Проаналізувати прибуток і рентабельність заготівельної діяльності за звітний рік за наступними даними:


Показник

Минулий рік

Звітний рік

Заготівельний оборот

9588

3956

Валовий прибуток

1613

1597

Операційні витрати

986

1045

Інші доходи

125

14

Інші витрати

189

8

Задача №2
Проаналізувати зміни в структурі товарообороту на витрати торговельного підприємства за наступними даними:


Товарна група

Товарооборот, тис. грн.

Рівень (%) обороту

минулого року

Минулий рік

Звітний рік

М’ясо та птиця

94,6

81,4

22,16

Цукор

123,7

129,5

21,84

Горілка та лікер-горілчані вироби

250,4

280,7

20,94

Разом

4968,7

5025,9

22,15

Задача №3
Проаналізувати обсяг перевезень вантажів автотранспортним підприємством за наступними даними:


Показники

Минулий рік

Звітний рік

Середньооблікова чисельність автомобілів (Асп)

51

50

Коефіцієнт використання парку (Квн)

0,883

0,885

Час знаходження автомобіля на лінії, год. (Тн)

8,9

9,1

Середня швидкість руху, км/год. (Ш)

38,4

39,9

Коефіцієнт використання пробігу (Кп)

0,641

0,628

Середня вантажопідйомність, т (ВП)

2,4

2,6

Коефіцієнт використання вантажопідйомності (Кв)

0,836

0,857

Середня відстань перевезень вантажів, км (ВВ)

8,6

9,1

Середній час простоїв під навантаженням і розвантаженням, год. (Тнр)

0,68

0,95

Кількість днів роботи підприємства (Д)

365

365

Обсяг перевезень, тис. т (Q)

 

 

 (Аналіз фінансово-господарської діяльності. Контрольна)

Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства
Розділ 1. Економічний зміст аналізу прибутковості та рентабельності підприємства
Розділ 2. Інформаційне забезпечення аналізу прибутковості та рентабельності
Розділ 3. Оцінка стану господарської діяльності ТОВ „ТД „ЕТК”
Розділ 4. Аналіз прибутковості та рентабельності роботи ТОВ „ТД „ЕТК”
4.1. Аналіз прибутковості та рентабельності роботи підприємства в динаміці
4.2. Оцінка прибутковості та рентабельності за структурними змінами
4.3. Факторний аналіз рентабельності роботи підприємства
Розділ 5. Оцінка резервів підвищення прибутковості та рентабельності роботи підприємства
(Економічний аналіз. Курсова)

Бізнес моделювання розвитку організації і проектування рестуктуризаціїї підприємства
Розділ 1. Бізнес моделювання розвитку організації як основа для покращення бізнесу.      
1.1 Оптимізація бізнесу на основі бізнес-моделі.          
1.2 Моделювання та аналіз бізнес-процесів.     
1.3 Поняття й етапи реструктуризації підприємства.   
Розділ 2. Вибір стратегії реструктуризації підприємства за допомогою бізнес-моделювання на прикладі ВАТ „Будматеріали”.     
Розділ 3. Сучасні підходи до проблеми дослідження.
(КНЕУ. Бізнес-проектування. Контрольна)

Контрольна робота

1. Нормативно-правова база формування соціально-трудових відносин
2. Номінальні і реальні доходи населення. Рівень життя: поняття і чинники, що його визначають
3. Задача 1
Визначте вплив на показник продуктивності праці зміни цін на товари, що реалізуються за такими даними:
1. Товарооборот магазину за минулий рік становив 270 тис. грн., чисельність продавців магазину 5 чоловік;
2. Товарооборот магазину у звітному  році становив 380 тис. грн. при незмінній чисельності працівників;
3. Ціни у звітному році підвищились на 14%.
3. Задача 2
Нарахувати заробітну плату робітникам бригади за безтарифною (коефіцієнтодольовою) системою оплати праці за наступними даними:


Базова зарплата

Кваліфікаційний рівень

Відпрацьований час, год.

Підсумковий КТУ

Кількість балів

Заробітна плата, грн.

283

6

179

1,42

1525,1

467

309

6

171

1,13

1159,4

355

268

5

179

1,68

1503,6

460,4

386

5

139

0,84

583,8

178,8

400

4

161

1,00

644

197,2

313

4

179

1,37

982,2

300,7

1959

-

-

-

6398,1

1959,0

Задача 3
Норматив часу обслуговування на 1 тис. грн. продукції – 74.4 нормо-год. Обсяг виробництва продукції у плановому періоді збільшиться на 16%, а трудові затрати на обслуговування виробництва скоротяться на 8%.
Визначте планову трудомісткість обслуговування на 1 тис. грн. продукції.
(Економіка праці і СТВ. Контрольна)

Політика формування статутного (власного) капіталу ВАТ"Житомирський КХП"

Розділ І. Теоретичні основи політики формування власного капіталу
1.1. Сутність і роль власного капіталу суб’єктів господарювання
1.2. Економічний механізм формування власного капіталу виходячи з теоретичних аспектів, думок вчених і практиків
1.3. Регулювання державою механізму формування власного капіталу підприємств
1.4. Зарубіжний досвід формування власного капіталу суб’єктів господарювання
Розділ ІІ. Діагностика стану конкурентоспроможності діяльності ВАТ "Житомирський комбінат хлібопродуктів"
2.1. Діагностика організаційної моделі підприємства ВАТ „Житомирський комбінат хлібопродуктів”
2.2. Аналіз формування і розміщення фінансових ресурсів в активах ВАТ „Житомирський комбінат хлібопродуктів”
2.3. Діагностика рівня витрат і доходів ВАТ „Житомирський комбінат хлібопродуктів”
2.4. Оцінка стану економічної роботи ВАТ „Житомирський комбінат хлібопродуктів”
Розділ ІІІ. Побудова економічного механізму формування власного капіталу ВАТ "Житомирський комбінат хлібопродуктів"
3.1. Суб’єкти, об’єкти та інформаційні ресурси механізму формування власного капіталу
3.2. Економічний механізм формування власного капіталу ВАТ „Житомирський комбінат хлібопродуктів”
3.3. Шляхи оптимізації власного капіталу ВАТ „Житомирський комбінат хлібопродуктів”
(Економіка підприємства. Диплом)

Задача
Розрахувати аналітичним і графічним методами технологічний та виробничий цикл обробки партії з n виробів при послідовному, паралельно-послідовному та паралельному способі поєднання операцій.
Вихідні дані:
n = 28
p = 7
t1/c1 = 2/1
t2/c2 = 4/1
t3/c3 = 3/1
t4/c4 = 6/2
t5/c5 = 2/1

Управління фондами споживання підприємства

Розділ І Теоретичні основи управління фондами споживання підприємства
1.1. Концепція змісту фондів споживання підприємства
1.2. Структура фонду споживання підприємства
1.3. Показники оцінки ефективності управління фондами споживання підприємства
Розділ ІІ Управління фондами споживання ВАТ „Житомирський комбінат хлібопродуктів”
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства як суб’єкта господарювання 
2.2. Інформаційні ресурси в сфері управління фондами споживання підприємства
2.3. Оцінка фондів споживання підприємства
2.4. Методологічні основи управління оптимізацією і складом фонду споживання підприємства
2.5. Шляхи підвищення ефективності системи управління фондами споживання та визначення резервів господарської діяльності підприємства

(Управління потенціалом підприємства. Курсова)

Контрольна робота  

1. Ситуація. Вибір та освоєння продукування нових виробів
Характеристика ситуації. Корпорація "Електроніка", що продукує електронно-вимірювальну техніку, є високоспеціалізованим виробничим комплексом, що складається з трьох технологічно зв'язаних підприємств. Одним з найважливіших шля­хів підвищення ефективності виробничої діяльності АТ «Електроніка» за ринкових умов господарювання має стати освоєння нових видів продукції, конкурентоспроможної на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Галузевий НДІ розробив кілька зразків нової вимірювальної техніки. За ступенем новизни конструкторських рішень вироби мають такі характеристики:
виріб А – традиційний, створений з використанням наявних технічних рішень;
виріб Б – принципово новий, сконструйований на основі но­вого технологічного принципу, не має аналогів в Україні та за кордоном;
виріб В — новий використаний оригінальний інженерний під­хід; не має вітчизняних аналогів, а за кордоном аналогічні при­лади створюються з використанням дещо іншого принципу.
Вибір найбільш ефективного зразка має базуватися на кіль­кісному та якісному аналізі сукупності певних груп факторів. Загальна характеристика та оцінка впливу окремих груп факто­рів зводяться ось до чого.
1. Виробничі фактори
1.1. Найбільш повне (раціональне) використання виробничої потужності. Інформація про трудомісткість виробів за стадія­ми обробки і річний фонд часу наведено в табл. 3.1.
Таблиця 3.1
Питома трудомісткість виробів і річний фонд часу за стадіями обробки


Стадія обробки

Трудомісткість одиниці виробів, нормо-годин

Річний фонд часу за стадіями обробки (резервна потужність), год.

А

Б

В

Заготовча

5

58

5,25

5000

Механообробна

12

14

13,50

12000

Складальна

15

18

17,00

10000

Річна програма випуску, штук

1100

1000

1000

 

Вплив цього фактора визначається за допомогою укрупне­них розрахунків завантаження резервних потужностей за трьома стадіями обробки. Відповідний висновок можна зробити на основі визначення і порівняння коефіцієнтів завантаження устаткування. Середній коефіцієнт перевиконання норм, що врахову­ється при розрахунках, становить за стадіями: заготовчою – 1,1; механообробною і складальною – 1.2.
1.2. Окремі якісні техніко-експлуатаційні показники. За рів­нем надійності, довговічності і ремонтопридатності виріб А від­повідає вимогам діючого вітчизняного стандарту. Виріб Б дода­тково забезпечує більш високу точність вимірювань. Виріб В має підвищену довговічність порівняно з технічним параметром виробу А.
1.3. Розширення кооперованих зв'язків. Поставки комплек­туючих вузлів і деталей здійснюються з використанням устале­них кооперованих зв'язків. Стосовно виробу Б необхідно уклас­ти нові угоди щодо поставки кількох комплектуючих деталей: для цього існує реальна можливість, оскільки є попередня усна домовленість з конкретними постачальниками. Разом з тим ви­никла необхідність пошуку можливого постачальника трьох комплектуючих деталей для виробу В.
1.4. Транспортабельність виробів. Транспортування виробів А вимагатиме виготовлення спеціальних і тому дещо дорожчих контейнерів, що призведе до підвищення валових витрат на ви­робництво (собівартості продукції) на 0,6 %. Для здійснення транспортування виробу Б можуть використовуватися звичайні пакувальні матеріали. Що ж до виробів В, то додаткові витрати на пакування і транспортування його становитимуть 0,3 % собі­вартості продукції.
2. Фактори величини і стабільності попиту на вироби
2.1. Широта попиту на нову продукцію. Як свідчать резуль­тати маркетингового дослідження, існує стабільний ринок збуту виробу А в межах України через відсутність більш досконалих виробів цього типу. Вироби Б продаються на внутрішньому ри­нку, але не виключена можливість поставок цієї продукції на експорт за умови сприятливої ситуації на зовнішньому ринку. Збут продукції В здійснюється повністю на вітчизняному ринку.
3. Комерційні переваги.
Очікується достатня прибутковість виробів А і В. Технічний рівень виробу Б дозволяє його сертифікувати і завдяки цьому одержати додатковий прибуток за рахунок надвишки до прода­жної ціни.
Пропонується:
На основі зіставлення техніко-економічних показників аль­тернативних зразків нових електронно-вимірювальних приладів, а також кількісного та якісного аналізу виокремлених виробни­чих й інших факторів обґрунтувати найбільш прийнятний варі­ант організації виробництва продукції в АТ "Електроніка" з урахуванням підприємницьких його інтересів.
Методичні підходи до аналізу ситуації. Задля правильного проведення ситуаційного аналізу необхідні попередні економіч­ні розрахунки, для чого треба необхідним чином володіти конк­ретними методиками обчислень окремих показників ефективно­сті (повнішого використання виробничої потужності, рівня ви­трат на підготовку та освоєння виробництва, коефіцієнта уніфі­кації спроектованих виробів) організації виробництва альтерна­тивних зразків виробів.
2. Вплив спеціалізації на розвиток малого бізнесу
3. Характеристика основних механізмів корпоративного управління
(Економіка і організація об"єднань підприємств. Контрольна)

Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових та чорних металів
Розділ 1 Організаційно-економічний механізм заснування власної справи в сфері заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових та чорних металів
1.1. Огляд ринку заготівлі, переробки, металургійної обробки металобрухту кольорових та чорних металів
1.2. Формування підприємницької ідеї та особливості її реалізації в сфері заготівлі, переробки, металургійної обробки металобрухту кольорових та чорних металів
1.3. Нормативно-правове регулювання діяльності підприємства сфери заготівлі, переробки, металургійної обробки металобрухту кольорових та чорних металів
1.4. Технологія створення підприємства сфери заготівлі, переробки, металургійної обробки металобрухту кольорових та чорних металів
(Основи підприємництва. Курсова)

Оптова торгівля насіням
Організаційно-економічний механізм заснування власної справи в торгівельній галузі
1.1. Огляд ринку торгівлі насінням
1.2. Формування підприємницької ідеї та особливості її реалізації в торгівельній галузі
1.3. Нормативно-правове регулювання діяльності підприємств торгівельної
1.4. Технологія створення підприємства з оптової торгівлі насінням
(Основи підприємництва. Курсова.)

Звіт
1. Загальне ознайомлення з підприємствомКП „Житомирське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства”
2. Організація виробничої діяльності підприємства
3. Організаційна структура і управління підприємством
4. Майно та власність підприємства
5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства та його взаємовідносини із зовнішніми контрагентами
6. Стратегія маркетингу підприємства
7. Система планування діяльності підприємства
8. Економічне обґрунтування господарських рішень на підприємстві
9. Витрати і фінанси підприємства
10. Податки та обов’язкові платежі підприємства
11. Підсумковий баланс та економічна оцінка діяльності підприємства
12. Методика та техніка узагальнення фінансових результатів діяльності підприємства
13. Ознайомлення з інформаційними системами на підприємстві
14. Охорона праці
(Звіт. Економіка підприємства)

Управління розподілом прибутку підприємства
Розділ 1. Теоретичні основи управління розподілом прибутку підприємства
1.1. Економічна сутність прибутку підприємства
1.2. Механізм формування, використання, розподілу прибутку
1.3. Нормативно-правове забезпечення управління прибутком підприємства
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФАКТИЧНОГО СТАНУ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА МПП "ПРОСТІР"
2.1.  Загальна характеристика МПП "Простір"
2.2. Сучасний стан управління розподілом прибутку на МПП "Простір"
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності управління розподілом прибутку підприємства
(Економіка підприємства. Курсова)

Контрольна робота
27. Мотивація праці, преміювання робітників підприємства
37. Характеристика фінансової діяльності підприємства
47. Методи ціноутворення на продукцію
57. Організація економічної безпеки за окремими функціональними складовими
Задача 1 
Обчислити показники обсягу виробництва і реалізації продукції фірмою за даними таблиці.


Показники

1. Обсяг виробництва, шт.

600 + 27

627

2. Гуртова ціна, грн.

1000 + 27

1027

3. Обсяг незавершеного виробництва

 

 

на початок року

37000 + 27

37027

на кінець року

50000 + 27

50027

4. Собівартість одного виробу, грн.

1500 + 27

1527

5. Тривалість виробничого циклу, днів

12 + 27

39

6. Приріст залишків готової продукції на складах за рік, шт.

60 + 27

87

7. Коефіцієнт наростання витрат

0,62 + 0,27

0,89

8. Кількість робочих днів в році

230 + 27

257

Задача 2 
Планова трудомісткість виробничої програми – 7520 + 27 (7547) н.-год, корисний фонд часу робітника – 1865 + 27 (1892) год, плановий середній процент виконання норм виробітку – 110 + 27 (137)%.
Якою повинна бути планова чисельність відрядників?
Задача 3 
Обчислити запланований приріст продуктивності праці на підприємстві і питому вагу обсягу виготовленої продукції за рахунок росту продуктивності праці за даними таблиці.


Показники

Звіт

План

Обсяг чистої продукції, тис. грн.

120600 + 27

120627

135000 + 27

135027

Чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.

4500 + 27

4527

5000 + 27

5027

Задача 4 
За звітними даними собівартість товарної продукції становила 74000 + 27 (74027) грн., питома вага основної заробітної плати виробничих робітників у ній 26%, матеріальних затрат – 48%. На плановий період передбачено досягти росту продуктивності праці одного працюючого на 2%, середньої заробітної плати – на 1%, а зниження матеріальних витрат на 4%. Вияснити, як зміниться собівартість товарної продукції у плановому періоді?
Задача 5 
Проаналізувати рівень прибутковості фірми, якщо загальний обсяг інвестицій у фірму склав 1,2 + 0,27 (1,47) млн. грн.; сума одержаного за рік прибутку 320 +27 (347) тис. грн., в тому числі нараховано податку в сумі  90 + 27 (117) тис. грн. Сума активів фірми 1,65 + 0,27 (1,92) млн. грн.
Процент за державними облігаціями – 10%, а процентна ставка за довгостроковими кредитами – 20%.
(Економіка підприємства. Контрольна)

Проектний аналіз
Розділ 1. Загальна характеристика підприємства
Розділ 2. Розробка та аналіз проекту по вдосконаленню роботи ВАТ "ШБУ-19"
2.1. Опис проекту
2.2. Маркетинговий аналіз
2.3. Технічний аналіз
2.4. Екологічний аналіз
2.5. Інституційний аналіз
2.6. Соціальний аналіз
2.7. Фінансовий аналіз
2.8. Економічний аналіз
2.9. Оцінка ризику проекту
(Проектний аналіз. Курсова)

Розміщення персоналу на підприємстві і оцінка ефективності його використання
Розділ I  Характеристика суб’єктів господарювання за класифікаційними ознаками
Розділ II Розміщення персоналу на підприємстві і оцінка ефективності його використання
2.1. Кадрова політика і система управління персоналом підприємства
2.2. Мотивація і розміщення персоналу на підприємстві
2.3. Оцінка ефективності використання персоналу підприємства
Розділ III  Методика обґрунтування діяльності підприємства
3.1. Функціональна роль бізнес-плану підприємства
3.2. Обґрунтування обсягів господарської діяльності
3.3. Визначення потреби в необоротних активах підприємства і витрат, пов’язаних з їх використанням
3.4. Розрахунок потреби підприємства у сировині, матеріалах, роботах і послугах і обґрунтування рівня запасів оборотних активів
3.5. Розрахунок потреби в персоналі і витрат на його використання
3.7. Розрахунок доходу і фінансового результату від діяльності підприємства
3.8. Обґрунтування фінансових ресурсів для формування активів підприємства
Розділ IV  Система показників для оцінки діяльності підприємства
(Економіка підприємства. Курсова)

Проект з відкриття піцерії-ресторану
Розділ 1. Загальна економічна характеристика ресторану „Хуторок”
1.1. Резюме проекту
1.2. Опис підприємства, що реалізує проект
1.3. Опис проекту
1.4. Опис продукції
Розділ 2. Розробка та аналіз проекту відкриття піцерії-ресторану швидкого обслуговування „Піца-манія”
2.1. Маркетинговий аналіз
2.2. Технічний аналіз
2.3. Екологічний аналіз
2.4. Інституційний аналіз
2.5. Соціальний аналіз
2.6. Фінансовий аналіз
2.7. Економічний аналіз
2.8. Оцінка ризиків проекту
(Проектний аналіз. Курсова)

 

 

Наші фахівці виконують роботи в таких галузях:

  • Економіка, економіка підприємств, фінанси, економічний і фінансовий аналіз, банківська діяльність, логістика, проектний аналіз та інші економічні дисципліни.

  • Менеджмент, маркетинг, економіка праці, фінансовий менеджмент, інформаційні системи, інформатика, економічна кібернетика.

  • Бухгалтерський облік, аудит, облік у галузях, контроль і ревізія.

  • Педагогіка, психологія, філософія, релігієзнавство, історія, соціологія та інші гуманітарні науки.

  • Англійська, українська, німецька мови, лінгвістика, зарубіжна література та методика викладання.