Ми збережемо Ваш час

                 Контакти:
всю необхідну інформацію що до співпраці, Ви можете отримати у наших спеціалістів за телефоном (0412) 445612, моб.: (067) 7441267, (063) 1175379
наша адреса: м. Житомир, вул. Фещенко-Чопівського, 2
Зробити замовлення Ви можете за допомогою форми, або надіслити листа за адресою:

        inform_zentr@bigmir.net

       номер ICQ 354-088-662

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rambler's Top100

 

Міжнародні економічні відноснини, Світова економіка

Контрольна робота

1.Структура зовнішньоекономічного апарату підприємств – суб’єктів ЗЕД
2.Посередництво у міжнародній торгівлі, його вплив на ефективність ЗЕД
3.Формування та особливості функціонування ринку міжнародних туристичних послуг
4.Міжнародні лізингові операції
5.Офшорні зони та їх роль у ЗЕД українських підприємств
6.Механізм забезпечення екологічних норм і стандартів при здійсненні ЗЕД
(Основи ЗЕД. Контрольна)

Контрольна робота

1.Політика протекціонізму та її вплив на ефективність зовнішньоекономічну діяльність підприємства.
.2.Економічні операції види, механізм здійснення, пільги та обмеження.
3.Види та порядок здійснення розрахунків при здійсненні зовнішньоторговельних операцій.
4.Форми та методи конкуренції у міжнародній торгівлі.
5.Механізм створення та функціонування вільних (спеціальних) економічних зон.
6.Сутність та способи торгівлі сировинною продукцією.
(Основи ЗЕД. Контрольна)


Обгрунтування вибору ціни за умовами Incoterms
1. Основні принципи (умови) Incoterms -2000 та їх застосування на території України
2. EXW – ФРАНКО-ЗАВОД (...назва місця)
3. FCA – ФРАНКО-ПЕРЕВІЗНИК (...назва місця)
4. FAS – ФРАНКО ВЗДОВЖ БОРТУ СУДНА (...назва порту відвантаження)
5. FOB – ФРАНКО-БОРТ (...назва порту відвантаження)
6. CFR – ВАРТІСТЬ І ФРАХТ (...назва порту призначення)
7. CIF – ВАРТІСТЬ, СТРАХУВАННЯ ТА ФРАХТ (...назва порту призначення)
8. СРТ – ФРАХТ/ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОПЛАЧЕНО ДО... (...назва місця призначення)
9. СІР ФРАХТ/ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА СТРАХУВАННЯ ОПЛАЧЕНО ДО... (назва місця призначення)
10. DAF – ПОСТАВКА ДО КОРДОНУ (...назва місця поставки)
11. DES – ПОСТАВКА З СУДНА (...назва порту призначення)
12. DEQ – ПОСТАВКА З ПРИЧАЛУ (...назва порту призначення)
13. DDU – ПОСТАВКА БЕЗ СПЛАТИ МИТА (...назва місця призначення)
14. DDP – ПОСТАВКА ЗІ СПЛАТОЮ МИТА (...назва місця призначення)
(Міжнародна економіка. Реферат)

Задача
З 1984 по 1985 рр. пропозиція грошей в США збільшилась з 570,3 до 641,0 млрд. дол.. США, в той же час як пропозиція грошей в Бразилії зросла з 24,4 до 106,1 млрд. реалів. За той же період індекс споживчих цін США збільшився до 100 з рівня 96,6 в той же час, як відповідний індекс для Бразилії збільшився до 100 з рівня лише 31.
Розрахуйте темпи зростання пропозиції грошей за період з 1984 по 1985 рр. для США та Бразилії відповідно
(Міжнародна економіка. Задача)

Контрольна робота
1. Міжнародні товарні біржі, міжнародні аукціони, міжнародні торги
2. Сутність та мотивація міжнародного бізнесу. Приватний та державний бізнес
Задача 15
За наведеними нижче даними складіть платіжний баланс умовної країни Х.


Операція

Обсяг

Купівля нерезидентами ОВДП

70

Експорт товарів з А

140

Імпорт товарів з А

150

Експорт товарів з А

40

Імпорт товарів з А

50

Грошові позики країну А з-за кордону

10

(Міжнародна економіка. Контрольна)

Контрольнаробота

Бразилія вводить мито на експорт цукру в розмірі 20 дол. США., за тону. На основі даних наведених в таблиці, розрахувати:
а) виграш кількості бразильських споживачів від введення митного тарифу;
б) втрати бразильських виробників від введення митного тарифу;
в) розмір надходжень до державного бюджету від митних зборів;
г) чистий ефект від введення експортного мита на цукор для національного добробуту Бразилії.

 

Без тарифу

3 тарифом

Світова ціна на цукор

300дол/т

300дол/т

Внутрішня ціна на цукор

300дол/т

280дол/т

Обсяг внутрішнього споживання

6млн/т

8млн/т

Обсяг внутрішнього виробництва

22млн/т

20млн/т

(Міжнародна економіка. Контрольна)

Техніко-економічне обгрунтування проблеми міжнародних транспортних перевезень на морському транспорті
1. Проблема транспортних перевезень в міжнародному комерційному праві
2. Водний транспорт та його регулювання  в системі світового транспорту
3. Міжнародно-правове регулювання морських перевезень
4. Економічне обґрунтування особливостей та проблем міжнародних морських перевезень в сучасному світі
(Міжнародна економіка. Реферат)


Потенціал світової економіки
1. Виникнення та умови розвитку світової економіки
2. Глобалізація економіки – як основа тенденції інтеграції світового господарства в єдиний економічний простір
3. Міжнародна економічна інтеграція як складова розвитку світової економіки
4. Тенденції міграції робочої сили в сучасному світі
5. Міжнародний обмін технологіями
(Міжнародна економіка. Контрольна)


Світові валютні системи
І. Валютна система та характеристика її основних елементів
ІІ. Паризька система золотомонетного стандарту
III. Генуезька система золото-девізного стандарту
IV. Бреттон-вудська валютна система
V. Ямайська валютна система
V. Європейська валютна система
(Міжнародні економічні відносини. Контрольна)


Експортний потенціал України
1. Умови формування експортного потенціалу в контексті реалізації конкурентних переваг української економіки
2. Характеристика та стан експортного потенціалу україни на сучасному етапі
3. Експортний потенціал та пріорітети зовнішньої політики держави
(Міжнародні економічні відносини. Контрольна)


Україна та СОТ: можливості підвищення конкурентоспроможності вітчизнаної продукції
1. Методологічні засади дослідження конкурентоспроможності країни, основні напрямки її конкурентоспроможності на міжнародній арені
2. Рівень конкурентоспроможності України 
3. Основні перспективи підвищення конкурентоспроможності України при вступі у СОТ
(Міжнародні економічні відносини. Контрольна)


ГАТТ/СОТ : основні завдання та функції. Перспективи вступу України
1. Функції, завдання та напрями діяльності ГАТТ/СОТ
2. Необхідність, перспективи та можливі наслідки вступу України до СОТ
(Міжнародні економічні відносини. Контрольна)
Поняття та значення міжнародних організацій
Розділ 1. Загальна характеристика міжнародних організацій та основні чинники їх виникнення
Розділ 2. Систематизація головних міжнародних організацій
2.1 Міжнародні організації у сфері регулювання світової торгівлі.
2.2 Міжнародні валютно-кредитні організації
2.3 Міждержавні економічні організації загальної компетенції
2.4 Регіональні інтеграційні угрупування в Європі
Розділ 3. Об'єктивна необхідність інтеграції України в систему міжнародних фінансів
(курсова)


Міжнародна торгівля технологіями
Розділ 1. Світовий ринок технологій
1.1. Світовий ринок технологій – самоутворювальний фактор світової економіки
1.2. Структура СРТ і класифікація технологій
1.3. Об'єкти СРТ і форми трансферу технологій
1.4. Суб'єкти СРТ і канали трансферу технологій
Розділ 2. Механізм міжнраодної торгівлі технологіями
2.1. Міжнародні комерційні науково-технічні зв'язки
2.2. Міжнародні некомерційні науково-технічні зв'язки
2.3. Міжнародне спільне проведення науково-технічних досліджень
Розділ 3. Досвід регулювання передачі технологій
3.1. Міжнародне регулювання передачі технологій
3.2. Державне регулювання передачі технології
(Менеджмент ЗЕД. Курсова)


Мотиви створення підприємств з іноземними інвестиціями на території України: позиції українських та зарубіжних партнерів
1. Мотивація суб’єктів інвестування - фізичних осіб
2. Мотивація корпорацій
3. Мотивація інвестиційної діяльності урядів
4. Мотивація міжнародних фінансових інституцій
(Зовнішньоекономічна діяльність. Контрольна)

Контрольна робота

1. Інтернаціоналізація господарського життя 
2. Форми міжнародної торгівлі за специфікою взаємодії
3. Міжнародна торгівля ліцензіями
4. Особливості розвитку Європейської валютної системи
5. Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН)
(Міжнародні економічні відносини. Контрольна)

 

 

 

Наші фахівці виконують роботи в таких галузях:

  • Економіка, економіка підприємств, фінанси, економічний і фінансовий аналіз, банківська діяльність, логістика, проектний аналіз та інші економічні дисципліни.

  • Менеджмент, маркетинг, економіка праці, фінансовий менеджмент, інформаційні системи, інформатика, економічна кібернетика.

  • Бухгалтерський облік, аудит, облік у галузях, контроль і ревізія.

  • Педагогіка, психологія, філософія, релігієзнавство, історія, соціологія та інші гуманітарні науки.

  • Англійська, українська, німецька мови, лінгвістика, зарубіжна література та методика викладання.