Ми збережемо Ваш час

                 Контакти:
всю необхідну інформацію що до співпраці, Ви можете отримати у наших спеціалістів за телефоном (0412) 445612, моб.: (067) 7441267, (063) 1175379
наша адреса: м. Житомир, вул. Фещенко-Чопівського, 2
Зробити замовлення Ви можете за допомогою форми, або надіслити листа за адресою:

        inform_zentr@bigmir.net

       номер ICQ 354-088-662

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rambler's Top100

 

Бухгалтерський Облік

Аудит палива (ТзОВ «Маділена ЛТД»)
1. Теоретичні аспекти аудиту палива
1.1. Дискусійні питання аудиту палива
1.2. Джерела аудиту палива
2. Правове регулювання аудиту палива та обліково-фінансова характеристика підприємства
2.1. Нормативні акти, що регулюють аудит палива
2.2. Стан організації бухгалтерського обліку та фінансова характеристика підприємства
3. Організація процесу аудиту
3.1. Планування аудиторської роботи
3.2. Процедура вибору замовника
3.3. Прийоми, методи та процедури аудиту
3.4. Робочі та заключні документи аудитора 
4. Методика і організація аудиту палива
4.1. Джерела інформації для проведення аудиту палива
4.2. Організація проведення аудиту палива 
4.3. Узагальнення результату аудиту палива 

Методика аудиту готової продукції (робіт та послуг)
1. Значення, завдання та джерела аудиту готової продукції
2. Критична оцінка нормативних та законодавчих документів, які регламентують облік та аудит готової продукції
3. Організація та методологія аудиторської перевірки
4. Етап аудиторської перевірки
(Організація і методика аудиту. Курсова)


Стан та напрямки удосконалення обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві
1. Виробничо-фінансова характеристика ВАТ "Прогрес"
1.1. Загальні дані про підприємство
1.2. Виробничо-фінансова характеристика підприємства
1.3. Організація облікової роботи на підприємстві
2. Стан та напрямки удосконалення обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві
2.1. Економічний зміст і завдання обліку затрат праці та її оплати в умовах ринку
2.2. Облік особового складу працівників ВАТ "Прогрес"
2.3. Форми і види оплати праці
2.4. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з оплати праці
2.5. Види і порядок утримання із заробітної плати
2.6. Облік відрахувань на оплату праці
2.7. Контроль за фондом оплати праці
(Облік. Курсова робота)
Облік операцій на інших рахунках в банку
1. Загальнотеоретичні аспекти теми дослідження
1.1. Економічний зміст обліку грошових коштів
1.2. Правове регулювання організації і обліку руху грошових коштів на інших рахунках в банку
1.3. Огляд літературних джерел по темі дослідження
2. Організаційно-економічна характеристика ВАТ "Житомирський комбінат хлібопродуктів"
2.1. Виробничо-економічна характеристика ВАТ "Житомирський комбінат хлібопродуктів"
2.2. Організація обліку на підприємстві
2.3. Структура активів і пасивів підприємства
3. Сучасний стан та шляхи вдосконалення обліку операцій на інших рахунках в банку 
3.1. Первинний і зведення облік руху грошових коштів на інших рахунках в банку
3.2. Аналітичний і синтетичний облік операцій на інших рахунках в банку
4. Шляхи вдосконалення обліку грошових коштів на інших рахунках в банку
(Фінансовий облік. Курсова робота)
Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу
Розділ 1. Підприємство малого бізнесу як об'єкт обліку
1.1. Підприємства малого бізнесу: загальні положення
1.2. Нормативно-правове регулювання діяльності підприємств малого бізнесу
Розділ 2. Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу
2.1. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу
2.2. План рахунків бухгалтерського обліку та особливості його застосування малими підприємствами
2.3. Регістри обліку для малих підприємств
Розділ 3. Удосконалення напрямків розвитку малого бізнесу
(Бухгалтерський облік. Курсова робота)


Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей та відображення в обліку її результатів
1. Економічна та технологічна характеристика суб'єкту підприємницької діяльності
2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
3. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей та відображення в обліку їх результатів
3.1. Поняття та види інвентаризації
3.2. Порядок і техніка зняття фактичних залишків товарно-матеріальних цінностей
3.3. Документування результатів інвентаризації на ВАТ "Житомирпиво”
3.4. Відображення результатів інвентаризації на ВАТ "Житомирпиво"
4. Проблеми організації фінансового і управлінського обліку на підприємстві
(Бухгалтерський  облік. Курсова робота)
Облік доходів і витрат автотранспортних підприємств
1. Поняття доходів і витрат
2. Нормативно-правова база регулювання обліку доходів і витрат
3. Організаційно-економічна характеристика ВАТ "Баранівкатранс"
4. Документування доходів і витрат
5. Синтетичний і аналітичний облік доходів і витрат на ВАТ "Баранівкатранс"
(Фінансовий облік. Курсова робота)
Облік касових операцій
Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку касових операцій
1.1. Економічна суть касових операцій
1.2. Огляд нормативної бази регулювання здійснення операцій з грошовими коштами
Розділ 2. Організація обліку касових операцій на ЖФ ТОВ "ВО КОНТАКТОР"
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Організація документування касових операцій
2.3. Синтетичний та аналітичний облік грошових коштів у касі
2.4. Інвентаризація готівки в касі
3. Шляхи вдосконалення обліку касових операцій

Витрати на оплату праці (81 рахунок)
Розділ 1. Теоретичні основи обліку витрат на оплату праці
Розділ 2. Організація обліку витрат на оплату праці
2.1. Організація первинного обліку
2.2. Господарські операції пов'язані з обліком витрат на оплату праці
2.3. Характеристика бухгалтерського рахунку для організації обліку і одержання інформації про витрати на оплату праці
2.4. Організація аналітичного та синтетичного обліку
2.5. Відображення господарських операцій в регістрах обліку
Розділ 3. Формування інформаційних ресурсів обліку витрат на оплату праці
Розділ 4. Проблеми формування облікової політики щодо витрат на оплату праці

Організація обліку інших необоротних матеріальних активів (11 рахунку)
Розділ 1. Теоретичні основи обліку інших необоротних матеріальних активів
Розділ 2. Організація обліку інших необоротних матеріальних активів
2.1. Організація первинного обліку
2.2. Характеристика господарських операцій пов'язаних з рухом інших необоротних матеріальних активів
2.3. Характеристика бухгалтерського рахунку для організації обліку і одержання інформації про інші необоротні матеріальні активи
2.4. Організація аналітичного і синтетичного обліку інших необоротних матеріальних активів
2.5. Особливості відображення інформації у регістрах обліку 
Розділ 3. Формування інформаційних ресурсів з обліку інших необоротних матеріальних активів
Розділ 4. Проблеми формування облікової політики щодо інших необоротних матеріальних активів

Поточні біологічні активи: організація обліку
Розділ 1. Поточні біологічні активи: теоретичний аспект
Розділ 2. Організація обліку поточних біологічних активів
2.1. Організація первинного обліку
2.2. Характеристика господарських операцій пов'язаних з формуванням, використанням і списанням поточних біологічних активів
2.3 Характеристика бухгалтерського рахунку
2.4. Організація аналітичного і синтетичного обліку
2.5. Відображення господарських операцій в регістрах бухгалтерського обліку по рахунку "Поточні біологічні активи"
Розділ 3. Формування інформаційних ресурсів з обліку поточних біологічних активів у звітності
Розділ 4. Проблеми формування облікової політики щодо поточних біологічних активів

Облік готової продукції
Розділ 1. Теоретичні основи обліку готової продукції
Розділ 2. Організація обліку готової продукції
2.1. Організація первинного обліку
2.2. Характеристика господарських операцій пов'язаних з рухом готової продукції
2.3. Характеристика бухгалтерського рахунку для організації обліку і одержання інформації про готову продукцію
2.4. Організація аналітичного і синтетичного обліку готової продукції
2.5. Особливості відображення інформації у фінансовій звітності
Розділ 3. Формування інформаційних ресурсів з обліку готової продукції
Розділ 4. Проблеми формування облікової політики щодо готової продукції

Облік фінансових результатів: історичний аспект
Розділ 1. Теоретичний аспект обліку фінансових результатів
1.1. Облік фінансових результатів: історичний аспект
1.2. Огляд періодичних видань
Розділ 2. Ведення управлінського обліку на підприємстві
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства та системи його управління 
2.2. Особливості технологічного процесу та їх вплив на організацію управлінського обліку 
2.3. Організація та порядок ведення управлінського обліку на підприємств
(Облік. Курсова робота)


Облік виробничих запасів
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
1.1. Економічна сутність виробничих запасів
1.2. Нормативно-правове регулювання обліку виробничих запасів
1.3. Огляд літературних джерел
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ВАТ "Машинбуд"
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Первинний облік виробничих запасів
2.3. Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів
2.4. Облік надходження виробничих запасів
2.5. Облік ТЗВ
2.6. Облік вибуття виробничих запасів
2.7. Інвентаризація виробничих запасів
РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення обліку виробничих запасів
3.1. Автоматизація обліку виробничих запасів
(Фінансовий облік. Курсова робота)


Облік оборотних і необоротних малоцінних активів
Розділ І. Теоретичні аспекти обліку оборотних та необоротних малоцінних активів
1.1. Економічна характеристика малоцінних активів
1.2. Документування обліку оборотних та необоротних малоцінних активів
1.3. Облік оборотних та необоротних малоцінних активів та відображення операцій в обліку
1.4. Інвентаризація оборотних та необоротних малоцінних активів
Розділ ІІ. Господарська діяльність ВАТ "Маслянка"
2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2. Технологія виробництва
2.3. Журнал реєстрації господарських операцій на ВАТ "Маслянка" за 1-й квартал 2008 року
2.4. Аналітичний та синтетичний облік господарських операцій
(Бухгалтерський облік. Курсова робота)


Облік товарів в роздрібній торгівлі
Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку товарів в роздрібній торгівлі
1.1. Економічна сутність роздрібної торгівлі
1.2 Нормативно-правове регулювання обліку товарів в роздрібній торгівлі
1.3 Огляд літературних джерел
Розділ 2. Організація обліку товарів в роздрібній торгівлі на ТОВ "Полісся-продукт"
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Первинний облік товарів в роздрібній торгівлі
2.3. Синтетичний та аналітичний облік товарів в роздрібній торгівлі
2.4. Облік надходження товарів в роздрібній торгівлі
2.5. Облік ТЗВ
2.6. Облік вибуття товарів в роздрібній торгівлі
2.7. Інвентаризація товарів в роздрібній торгівлі
Розділ 3. Шляхи удосконалення обліку товарів в роздрібній торгівлі
3.1. Автоматизація обліку товарів в роздрібній торгівлі
(Бухгалтерський облік. Курсова робота)


Облік товарів в оптовій торгівлі
Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку товарів в оптовій торгівлі
1.1. Економічна сутність оптової торгівлі
1.2 Нормативно-правове регулювання обліку товарів в оптовій торгівлі
1.3 Огляд літературних джерел
Розділ 2. Організація обліку товарів в оптовій торгівлі на МПП "Простір"
2.1. Організаційно-економічна характеристика МПП "Простір"
2.2. Первинний облік товарів в оптовій торгівлі
2.3. Синтетичний та аналітичний облік товарів в оптовій торгівлі
2.4. Облік надходження товарів в оптовій торгівлі
2.5. Облік ТЗВ
2.6. Облік вибуття товарів в оптовій торгівлі
2.7. Інвентаризація товарів в оптовій торгівлі
Розділ 3. Шляхи удосконалення обліку товарів в оптовій торгівлі
3.1 Автоматизація обліку товарів в оптовій торгівлі
(Бухгалтерський облік. Курсова робота)


Оборотні активи підприємства їх облік і оцінка ефективності використання (на прикладі діяльності ПСП «Україна» Володар-Волинського району)
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1 Оборотні активи в економічній системі підприємства
1.2 Правове регулювання обліку оборотних активів та ефективності їх використання на підприємстві
1.3. Огляд літературних джерел по темі дослідження
1.4. Організаційна та економічно-фінансова характеристика ПСП „Україна”
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОКРЕМИХ ВИДІВ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
2.1 Побудова обліку грошових коштів та їх еквівалентів
2.1.1 Облік грошових коштів в касі
2.1.2 Особливості обліку грошових коштів на поточному рахунку в банку
2.1.3 Облік наявності руху грошових коштів на інших рахунках в банку
2.2 Облік запасів діяльності
2.3 Особливості побудови обліку оборотних засобів праці, які відносяться до малоцінних і дорогоцінних швидкозношуваних предметів (МШП, ДШП)
2.4. Вдосконалення обліку оборотних активів на підприємстві
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
3.1 Джерела інформації та методики економічного аналізу оборотних активів підприємства
3.2 Аналіз стану та динаміки оборотних активів на підприємстві
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ
РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
(Бухгалтерський облік. Диплом)

Облік розрахунків з підзвітними особами

Розділ 1. Теоретичне обґрунтування обліку розрахунків з підзвітними особами 
1.1. Економічний зміст розрахунків з підзвітними особами
1.2.Правове-регулювання організації обліку розрахунків з підзвітними особами
1.3. Огляд літературних джерел з обліку розрахунків з підзвітними особами
Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика ПСП „Гошівське” 
2.1. Виробничо-економічна характеристика ПСП „Гошівське”
2.2. Організація обліку на підприємстві
2.3. Структура активів і пасивів підприємства
Розділ 3. Організація і облік розрахунків з підзвітними особами підприємства
3.1. Оцінка та документальне оформлення розрахунків з підзвітними особами
3.2. Синтетичний, аналітичний та податковий облік розрахунків з
підзвітними особами
3.3.  Особливості відображення операцій з обліку розрахунків з підзвітними особами в регістрах обліку та фінансовій звітності
3.4. Інвентаризація підзвітних сум
Розділ 4. Шляхи удосконалення обліку розрахунків з підзвітним особами
(Бухгалтерський облік.  Курсова)

1 (3). Права і обов’язки ревізора
2 (10). Прийоми дослідження даних бухгалтерського обліку
3 (15). Організаційні форми судово-бухгалтерської експертизи
4 (27). Методика експертного дослідження операцій по реалізації готової продукції
Задача. На підставі теми 2 „Предмет ревізії та методи контрольно-ревізійної роботи” самостійної роботи студентів виконати практичне завдання 1. Провести судово-бухгалтерську експертизу, оформити її у вигляді акту ревізії, скласти висновок судово-бухгалтерської експертизи за зразками, які подано на додатках А, Б, В.
(Судово-бухгалтерська експертиза. Контрольна)

Класифікація, оцінка та методика визнання основних засобів.
РОЗДІЛ 1.   ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
1.1. Економічний зміст,  визнання та оцінка основних засобів
1.2. Проблемні питання з обліку основних засобів у періодичних виданнях
1.3. Класифікація основних засобів
1.4. Визнання та оцінка основних засобів
РОЗДІЛ 2  . ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА АТЗТ  „УКРАЇНА”
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Організація бухгалтерського обліку на АТЗТ „Україна”
2.3. Документальне оформлення  обліку основних засобів
2.4.Синтетичний та аналітичний облік основних засобів
РОЗДІЛ 3. ЕФЕКТИВНОСТЬ ВИКОРИСТАННЯ  ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА АТЗТ „УКРАЇНА”
3.1. Особливості управлінського обліку основних засобів
3.2. Шляхи удосконалення обліку основних  засобів на підприємстві
(Бухгалтерський облік.  Курсова)

1. Яка мотивація спонукала вас до обрання спеціальності „Облік і аудит”?
2. Які питання розв’язуються в господарській діяльності за допомогою знань з „Обліку і аудит” починаючи з формувань господарських операцій і закінчуючи розробкою сценаріїв розвитку підприємства?
3. Хто з учасників процесу господарювання користується знаннями з обліку і аудиту і яким чином. До учасників можна віднести: а) власників; б) найманих працівників; в) органи управління держави?
4. Які органи на загальнодержавному  та місцевому рівні займаються питаннями облікового процесу, створення нормативних документів, розробкою рекомендацій?
5. За якими напрямами формується облікова політика та її призначення? Додати Наказ по облікову політику
6. Які ви знаєте нормативні документи з питання обліку та аудиту, їх призначення?
7. Яка періодична література з питань обліку і аудиту видається в Україні та її зміни? 
8. Яких ви знаєте сучасних вчених в галузі українського обліку і які напрями їх дослідження?
9. Яких ви знаєте лауреатів нобелівських премій, що досліджували питання економіки? 
10. Які обов’язки, права і відповідальність сфери обліку і аудиту на підприємстві? 11. Описати рівень економічних показників регіону де ви проживаєте?
12. Які проблеми можна виділити в організації обліку на підприємстві внутрішнього і загального державного значення?
13. Які питання економічного характеру формуються в програмах партій?
14. Як політична ситуація впливає на  формування економічних показників держави?

 

 

 

Наші фахівці виконують роботи в таких галузях:

  • Економіка, економіка підприємств, фінанси, економічний і фінансовий аналіз, банківська діяльність, логістика, проектний аналіз та інші економічні дисципліни.

  • Менеджмент, маркетинг, економіка праці, фінансовий менеджмент, інформаційні системи, інформатика, економічна кібернетика.

  • Бухгалтерський облік, аудит, облік у галузях, контроль і ревізія.

  • Педагогіка, психологія, філософія, релігієзнавство, історія, соціологія та інші гуманітарні науки.

  • Англійська, українська, німецька мови, лінгвістика, зарубіжна література та методика викладання.