Ми збережемо Ваш час

                 Контакти:
всю необхідну інформацію що до співпраці, Ви можете отримати у наших спеціалістів за телефоном (0412) 445612, моб.: (067) 7441267, (063) 1175379
наша адреса: м. Житомир, вул. Фещенко-Чопівського, 2
Зробити замовлення Ви можете за допомогою форми, або надіслити листа за адресою:

        inform_zentr@bigmir.net

       номер ICQ 354-088-662

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rambler's Top100

 

Охорона праці, Цивільна оборона


Задача
Выполнить следующие расчеты, связанные с определением уровней шума в производственном помещении. Задача состоит из трех заданий.
Задание 1.
В помещении одновременно работают три уста­новки, уровень звука которых Lі (дБА) приведен в таблице. Определить суммарный общий уровень звукового давления.


Установки

 

Первая

78

Вторая

74

Третья

76

Задание 2.
В производственном помещении в течение смены уровень звука составляет Lі; дБА длительностью tі = 1; 2; 1; 4 ч соответственно. Допустимый уровень звука в течение 8 ч – Lдоп. Определить эквивалентный уровень звука в данном помещении и сделать вывод о соответствии его нормам по ГОСТ 12.1.003-83 "Шум. Общие требования безопасности" - Lдоп.


Исходные данные

 

L і;, дБА

82  76
80  68

Lдоп, дБА

80

Задание 3.
В изолированном помещении работает вентиляци­онная установка с уровнем звукового давления L дБ. В шуме преобладает частота 1000 Гц. Определить возможное назначение смежного помещения, отделенного сплошной кирпичной оштука­туренной стеной толщиной d см. Поверхностная плотность кир­пичной кладки толщиной 1 м составляет 1640 кг/м2.


Исходные данные

 

L, дБ

110

d, см

38

Задача
Рассчитать сплошной экран цилиндрической формы из стали для индуктора электромагнитной термоустановки. Магнитная проницаемость стали  = 72*10-6 Г/м, удельная электропровод­ность  = 0,1*108 См/м. Расстояние от индуктора до рабочего места х = 1 м.
По нормам предельно допустимый уровень (ПДУ) для частот порядка 40-60 кГц по магнитной напряженности поля Нпду = 5 А/м.
Исходные данные:
а)  частота электромагнитного поля f, Гц;
б)  число витков катушки n = 200;
в)  радиус катушки а, м;
г)  сила тока в катушке I, А.


Исходные данные

 

f, кГц

50

a, м

0,12

І, А

380

(Контрольна)

Контрольна робота
6. Державна комісія з надзвичайних ситуацій. Обласна комісія з НС
13. Сучасні спеціальні і звичайні засоби ураження
30. Основні заходи і засоби колективного захисту населення при НС
41. Найпростіші засоби індивідуального захисту
52. Просування формувань до осередку ураження
(Цивільна оборона. Контрольна)

Контрольна робота
9. Завдання штабів ЦО і управлінь з НС
32. Визначення можливих втрат людей під час перебування (роботи) в зонах радіаційного та хімічного зараження
45. Прилад хімічної розвідки ПХР
66. Підготовка командира формування ЦО до проведення РІНР
72. Особливості проведення РІНР в осередку комбінованого ураження
(Цивільна оборона. Контрольна)


Задача
У приміщенні, площа якого Sn = 20 ? 20 м2 і висота 6 м, розміщене джерело шуму з рівнем звукового тиску L = 95 дБ з переважною частотою 1000 Гц.
Стіни виконані із будівельного матеріалу Rбуд = бетон затертий, з коефіцієнтом звукопоглинання Lcт = 0,016 дБ. Перекриття і підлога бетонні з коефіцієнтом звукопоглинання Lпп = 0,018 дБ.
Віконні прорізи мають площу S0 = 12 м2. Коефіцієнт звукопоглинання скла Lск = 0,027 дБ.
Визначити рівень звукового тиску в приміщенні після його акустичного оброблення звукопоглинаючим матеріалом М – плити „Армігран”, кг з коефіцієнтом звукопоглинання Lсер = 0,90 дБ.
Зробіть висновок про доцільність використання звукопоглинального матеріалу.
(Охорона праці. Задача)


Порядок організації державного нагляду за охороною праці
1. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці
2. Органи державного нагляду за охороною праці
3. Повноваження й права органів державного нагляду за охороною праці
(Основи охорони праці. Контрольна)


Травматизм і захворювання на виробництві
1. Виробничий травматизм
2. Професійні захворювання
3. Причини виробничого травматизму та професійних захворювань
(Основи охорони праці. Контрольна)


Контрольна робота

1. Як забезпечується дотримання вимог з охорони праці при проектуванні, будівництві (виготовленні) і реконструкції підприємств, об’єктів і засобів виробництва?
2. Як проводиться атестація робочих місць на їхню відповідність вимогам охорони праці?
3. Як розраховується товщина захисного екрану від електромагнітного випромінювання? Як визначається його ефективність?
4. Поясніть призначення, галузь, умови застосування й принцип дії занулення
5. Укажіть основні методи захисту від небезпечних проявів статичної електрики
6. Охарактеризуйте умови праці на своєму робочому місці або робочих місцях підлеглих за показниками шкідливості і небезпеки. Укажіть можливі захисні заходи й заходи щодо нормалізації умов праці. наведіть приклад інженерного рішення з охорони праці
(Основи охорони праці. Контрольна)

Реферат
1. Природні й штучні потреби людини
2. Закон стійкості і природних систем здоров’я
3. Забруднення повітря транспортом
(БЖД. Контрольна)

Контрольна робота
1. Дайте визначення, що таке наука БЖД
2. Що ви знаєте про наслідки аварії на Чорнобильській АЕС
3. Що треба робити при пожежі на пранспорті
4. Причини електротравматизму. вплив електроструму на організм людини
5. Як впливають на організм людини отруйні речовини
6. Дії для забезпечення безпеки при місцевих закладах (вечірка)
(БЖД. Контрольна)

Контрольна робота
10. Організація ЦО на об’єктах народного господарства. Обов’язки начальника ЦО об’єкта
15. Хімічна зброя та її властивості
45. Прилад хімічної розвідки ПХР
63. Шляхи і способи підвищення стійкості роботи промислових об’єктів
66. Робота командира формування ЦО при підготовці і проведенні РІНР
(Цивільна оборона. Контрольна)

Контрольна робота
1 (6). Права та обов’язки громадян України при укладанні трудового договору
2 (23). Концепція удосконалення управління охороною праці
3 (27). Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці
4 (45). Захист від ураження електричним струмом при пошкодженні електрообладнання
5. Практичне завдання
На прикладі підприємства, установи, організації розробити схему системи управління охороною праці даного підприємства на прикладі будь-якого нещасного випадку (за формою Н-1).
(Охорона праці. Контрольна)

Контрольна робота
1. Скласти текст первинного інструктажу для вашого первинного (з техніки безпеки початком роботи, під час роботи і  після) робочого місця 
2. Організаційні питання техніки безпеки перед початком роботи
3. Заповнити акт форми №1
(Основи охорони праці. Контрольна)


Науково-технічний прогрес і бзпека праці
1. Загальні положення з питань охорони праці
2. Безпечність науково-технологічного обладнання
3. Науково-технічний прогрес та екологія
(Реферат. Охорона праці  в галузі.)


Шкідливі фактори на виробництві
1. Шкідливі та небезпечні виробничі чинники
2. Шум
3. Ультразвук
4. Інфразвук
5. Виробнича вібрація
(Охорона праці. Реферат)

 

 

 

Наші фахівці виконують роботи в таких галузях:

  • Економіка, економіка підприємств, фінанси, економічний і фінансовий аналіз, банківська діяльність, логістика, проектний аналіз та інші економічні дисципліни.

  • Менеджмент, маркетинг, економіка праці, фінансовий менеджмент, інформаційні системи, інформатика, економічна кібернетика.

  • Бухгалтерський облік, аудит, облік у галузях, контроль і ревізія.

  • Педагогіка, психологія, філософія, релігієзнавство, історія, соціологія та інші гуманітарні науки.

  • Англійська, українська, німецька мови, лінгвістика, зарубіжна література та методика викладання.