Ми збережемо Ваш час

                 Контакти:
всю необхідну інформацію що до співпраці, Ви можете отримати у наших спеціалістів за телефоном (0412) 445612, моб.: (067) 7441267, (063) 1175379
наша адреса: м. Житомир, вул. Фещенко-Чопівського, 2
Зробити замовлення Ви можете за допомогою форми, або надіслити листа за адресою:

        inform_zentr@bigmir.net

       номер ICQ 354-088-662

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rambler's Top100

 

Основи бізнесу, Фінанси, Фінансова діяльність підприємства, Бюджет

Оцінка фінансового стану підприємства
Задача 1. Визначте рентабельність операційної діяльності у звітному та попередньому році. За даними фінансової звітності проаналізувати структуру активів та пасивів підприємства.
Задача 2. Визначити додану вартість, створену на підприємстві у попередньому та звітному році.
За даними фінансової звітності проаналізувати доходи та витрати підприємства.
(Фінансовий аналіз Контрольна.)


Грошові надходження підприємстав та їх структура.
1 Розділ. Теоретичні аспекти грошових надходжень підприємства
1.1. Економічний зміст грошових надходжень
1.2. Нормативно-правове регулювання грошових надходжень
1.3. Дискусійні аспекти грошових надходжень
2 Розділ. Аналіз фінансового стану підприємства
2.1. Організація фінансової роботи підприємства ЗАТ „Житомирські ласощі”
2.2. Аналіз та оцінка активів та зобов’язань підприємства
2.3. Оцінка ділової активності та прибутковості підприємства
2.4.  Аналіз грошових надходжень ЗАТ „Житомирські ласощі”
3 Розділ. Шляхи поліпшення фінансового стану та оптимізація грошових надходжень підприємства
(Курсова. Фінанси)


Система фінансового контролінгу на підприємстві
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Концепція контролінгу
1.2. Методи та функції фінансового контролінгу на підприємстві
1.3. Місце контролінгу в організаційній структурі підприємства
РОЗДІЛ 2. РОЛЬ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ У ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «С.В.ТРЕЙД»
2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства
2.2. Оцінка фінансового стану ТОВ «С.В. Трейд»
2.3. Оцінка системи внутрішнього контролю на ТОВ «С.В. Трейд»
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
3.1. Розробка заходів, щодо запровадження служби контролінгу на підприємстві
3.2. Бюджетування як підвищення ефективності функціонування ТОВ «С.В. Трейд» 
(Контролінг. Курсова)

Задача 1. Визначте рентабельність операційної діяльності у звітному та попередньому році. За даними фінансової звітності проаналізувати структуру активів та пасивів підприємства.
Задача 2. Визначити тривалість одного обороту  оборотних активів у попередньому  і звітному році, якщо на початок попереднього року  вартість активів становила 14117,5 тис. грн. За даними фінансової звітності визначити рівень беззбитковості підприємства.
(Фінансовий аналіз. Задачі.)

Теоретичні основи контролінгу в сфері логістики
1.1. Поняття контролінгу як інструменту  управління підприємством
1.2. Значення контролінгу в системі логістики підприємства
1.3. Моделі управління запасами в системі контролінгу на підприємстві
Характеристика системи контролю в логістичній діяльноситі підприємства
2.1 Організаційно-економічна характеристика ПП „Союз-Лідер”
2.2. Фінансово-економічний аналіз результатів діяльності підприємства
2.3. Оцінка ефективності практики контролю в системі логістики на підприємстві
Удосконалення системи контролю в логістичній діяльності підприємства
3.1 Шляхи вдосконалення системи логістики на ПП „Союз-Лідер”
3.2. Удосконалення системи логістики підприємства
3.3. Економічна доцільність реалізації запропонованих заходів
(Контролнг. Курсова)

Грошові надходження підприємстав та їх структура.

1. Теоретичні основи створення системи контролінгу на підприємстві
1.1. Місце контролінгу в системі управління підприємством
1.2. Місце контролінгу в організаційній структурі підприємства
Розділ 2. Роль контролінгу в господарській діяльності ТОВ «Новий стиль плюс»
2.1. Загальна характеристика підприємства 
2.2. Фінансово-економічний аналіз ТОВ «Новий стиль плюс»
2.3. Оцінка сильних та слабких місць в діяльності ТОВ «Новий стиль плюс»
2.4. Система внутрішнього контролю на підприємстві
Розділ 3. Шляхи впровадження системи контролігну на ТОВ «Новий стиль плюс» 3.1. Розробка заходів щодо запровадження системи контролінгу на ТОВ «Новий стиль плюс»
3.2. Розробка заходів щодо забезпечення ефективності реалізації функції системи контролінгу на ТОВ «Новий стиль плюс»
(Контролнг. Курсова)


Контрольна робота
На основі даних обліково-фінансової звітності конкретного підприємства розрахувати основні економічні показники його діяльності за два останні роки, зробити порівняльний аналіз та висновки. Для цього необхідно:
1.  Дати   коротку    характеристику  досліджуваного    підприємства  (його   назва,   місце знаходження, форма власності, галузь господарювання, предмет діяльності).
2.   Заповнити наступну таблицю:
3.  Описати зміну показників діяльності підприємства на протязі періоду порівняння, оцінити цю зміну за динамікою (позитивна чи негативна тенденція), визначити причини цих змін.
4. Зробити висновок щодо фінансового, техніко-економічного стану підприємства та ефективності використання його виробничих ресурсів – на прикладі СП „Житомир-Полісакс”
(Економічний аналіз. Контрольна)


Аналіз інвестиційної активності підприємства
Розділ 1. Економічний зміст інвестиційної активності підприємств
Розділ 2. Інформаційне забезпечення аналізу інвестиційної активності підприємств
Розділ 3. Оцінка стану господарської діяльності ТОВ «Зодчество»
3.1. Економічна характеристика діяльності підприємства
3.2. Аналіз фінансового стану підприємства
Розділ 4. Аналіз інвестиційної активності підприємств
4.1. Аналіз динаміки та структури інвестицій ТОВ «Зодчество»
4.2. Аналіз ефективності інвестицій
(Економічний аналіз. Курсова)


Фінансова санація та банкрутство підприємств (на прикладі ЗАТ «Житомирські ласощі»)
1. Оцінка і аналіз фінансово-економічного стану підприємства
1.1. Загальна характеристика ЗАТ „Житомирські ласощі”
1.2 Аналіз фінансового стану ЗАТ „Житомирські ласощі”
1.3. Аналіз причин фінансової кризи та слабких місць у діяльності підприємства, наявний потенціал підприємства
Розділ 2. Стратегічні цілі господарської діяльності ЗАТ „Житомирські ласощі”
Розділ 3. План заходів щодо відновлення прибутковості та конкурентоспроможності
3.1. Маркетинговий план
3.2. План виробництва та капіталовкладень
3.3. Організаційний план
3.4. Фінансовий план
Розділ 4. Оцінка ефективності розвитку ЗАТ „Житомирські ласощі”
4.1. Прибутковість
4.2. Конкурентні переваги 
(Фінанси. Курсова)


Фінансова санація та банкрутство підприємств
Розділ 1. Аналіз фінансово-економічного стану підприємства
1.1. Загальна характеристика підприємства 
1.2. Аналіз поточної ситуації та фінансового стану підприємства
1.3. Аналіз причин фінансової кризи та слабких місць у діяльності підприємства, наявний потенціал підприємства 
Розділ 2. Стратегічні цілі санації підприємства
Розділ 3. План заходів щодо відновлення прибутковості та конкурентоспроможності
3.1. Маркетинговий план
3.2. Організаційний план
3.3. План виробництва та капіталовкладень 
3.4. Фінансовий план
Розділ 4. Оцінка ефективності розвитку АТЗТ "Україна"
(Фінансова санація та банкрутство підприємства. Курсова)

Контрольна робота

1 Методика та завдання факторного аналізу 
1.2 Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу зовнішньоекономічної діяльності
На основі даних обліково-фінансової звітності конкретного підприємства розрахувати основні економічні показники його діяльності за два останні роки, зробити порівняльний аналіз та висновки. Для цього необхідно:
1.   Дати   коротку    характеристику   досліджуваного    підприємства   (його   назва,   місце знаходження, форма власності, галузь господарювання, предмет діяльності).
2. Заповнити наступну таблицю 2.1.
3. Описати зміну показників діяльності підприємства на протязі періоду порівняння, оцінити цю зміну за динамікою (позитивна чи негативна тенденція), визначити причини цих змін.
4. Зробити висновок щодо фінансового, техніко-економічного стану підприємства та ефективності використання його виробничих ресурсів.
На прикладі ВАТ "Житомирський маслозавод"
На основі даних обліково-фінансової звітності конкретного підприємства розрахувати основні економічні показники його діяльності за два останні роки, зробити порівняльний аналіз та висновки. Для цього необхідно:
1.  Дати   коротку    характеристику  досліджуваного    підприємства  (його   назва,   місце знаходження, форма власності, галузь господарювання, предмет діяльності).
2.   Заповнити наступну таблицю:
3.  Описати зміну показників діяльності підприємства на протязі періоду порівняння, оцінити цю зміну за динамікою (позитивна чи негативна тенденція), визначити причини цих змін.
4. Зробити висновок щодо фінансового, техніко-економічного стану підприємства та ефективності використання його виробничих ресурсів.
(Економічний аналіз. Контрольна)

Контрольна робота

1. Поняття управлінського рішення та принципи його розробки
2. Задачі
Завдання 2.1
ТзОВ "Оксія" є виробником рибних консервів та працює на ринку 7 років. Продукція фірми користується попитом на ринках сусідніх областей.
Необхідно:
Викласти послідовність процесу прийняття управлінського рішення шляхом проектування системи попиту для визначення можливих факторів, що впливають на вибір споживачів продукції.
Завдання 2.2
Виробнича потужність ТзОВ "Орта" розрахована на виробництво 2000 верстатів, що продаються за ціною 10 тис. грн. Підприємство повністю використовує свої виробничі потужності та реалізує усі вироблені верстати.
Незавершеного виробництва та залишків готової продукції на складах немає. Постійні витрати складають 3 млн. грн., змінні витрати на одиницю продукцію - 10 тис. грн., запланований випуск продукції - 15 млн. грн.
Необхідно:
Визначити точку беззбитковості; обсяги продажу, що гарантують підприємству прибуткову діяльність; зону безпеки.
Завдання 2.1.
"Торгівельна фірма "Меркурій" займається продажем сільськогосподарської техніки, яку закуповує у Німеччині. При ввезенні в Україну техніка проходить митні процедури і зберігається на митному складі у м. Рівне. Філії фірми є у декількох містах України. Житомирська філія має свій склад, призначений для зберігання запчастин і комплектуючих для техніки, та планує орендувати склад для зберігання техніки за ціною 2500 грн. у місяць. Менеджери з продажу сільськогосподарської техніки активно реалізують товари у районах Житомирської області. Необхідно:
Визначити шляхи зниження витрат зі зберігання сільськогосподарської техніки філіями підприємства.
Завдання 2.2
ВАТ "Київміськбуд" інвестувало 13 тис. гри. у розвиток діяльності ВАТ "Прогрес-буд" і планує отримати у кінці четвертого року реалізації проекту 8,6 тис. грн. доходу.
Необхідно:
Визначити норму прибутку за умови, щоб дисконтований грошовий дохід четвертого року дорівнював вартості інвестиційного проекту.
(Контрольна)

Страхування – важлива ланка фінансової системи
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи страхування
1.1.Сутність та принципи страхування
1.2. Функції страхування в системах фінансових і виробничих відносин
РОЗДІЛ 2. Форми організації страхових фондів та види страхування
2.1. Сучасні форми організації страхування як особливої сфери фінансових відносин
2.2. Види страхування за формою страхових фондів та за формою залучення до страхування 
2.3. Види страхування за формою організації страхування та відповідно до класифікації об'єктів страхування
РОЗДІЛ 3. Формування і розвиток страхового ринку в Україні
3.1. Становлення страхового ринку України
3.2. Стан та перспективи розвитку сучасного страхового ринку України
(ЖДТУ. Фінанси. Курсова)

Контрольна робота

1. Предмет, зміст та завдання економічного аналізу за ринкових відносин
2. Аналіз виробництва та реалізації продукції
3. Завдання №2
Використовуючи вихідні дані, необхідно:
– розрахувати значення невідомих показників;
– проаналізувати ефективність використання матеріальних ресурсів підприємства;
– дати оцінку рівня виконання плану та виявити динаміку показників ефективності використання матеріальних ресурсів, порівнюючи з даними підприємства-конкурента;
– визначити вплив основних факторів на матеріаломісткість продукції;
– зробити висновки
Таблиця 1
Дані ВАТ „Елтокс” і його основного конкурента „Прогрес”


Показник

ВАТ „Елтокс”

ВАТ „Прогрес”

1-й рік

2-й рік

3-й рік

2-й рік

3-й рік

 

план

факт

 

Обсяг  виробництва продукції, грн..

55200

48400

52000

53600

52100

54300

Матеріальні витрати, грн..

42250

38560

36500

45100

35820

42910

Матеріаломісткість, грн..

0,77

0,80

0,70

0,84

0,69

0,79

Матеріаловіддача, грн..

1,31

1,26

1,42

1,19

1,45

1,27

(Контрольна. Економічний аналіз)

Державний кредит і його роль у формуванні фінансових ресурсів держави
РОЗДІЛ І. Поняття, роль та значення державного кредиту
1.1. Поняття та функції державного кредиту
1.2. Форми державного кредиту
1.3. Нормативно-правове забезпечення відносин у галузі державного кредиту
РОЗДІЛ  ІІ. Проблеми державного боргу та його обслуговування в Україні
2.1. Організаційно-правові проблеми державного боргу в Україні
2.2. Проблеми інституціонального реформування системи управління державним боргом в Україні
2.3. Методологічні підходи західної фінансової науки до проблем державного боргу
РОЗДІЛ ІІІ. Вплив державного кредиту на фінансові ресурси країни
3.1. Вплив державного боргу на фінансове становище держави
3.2. Вплив державного боргу на фінансову політику країни
(Фінанси. Курсова)

Фінанси орендних підприємств

Розділ І  Сучасний стан орендних підприємств в Україні
1.1. Історія розвитку орендних відносин
1.2. Сутність та визначення орендних операцій
1.3. Цивільно-правове регулювання орендних операцій
Розділ ІІ  Положення орендних операцій в країні
2.1. Сучасний стан орендних операцій в Україні
2.2. Роль орендних компаній в Україні
Розділ ІІІ  Шляхи вдосконалення орендних відносин на підприємствах
3.1. Стратегія розвитку орендних компаній в Україні
3.2. Розвиток лізингу як ефективного вдосконалення орендних відносин
(Курсова робота. Фінанси)

Оцінка впливу системи оподаткування на фінансовий стан підприємства
1. Економіко-організаційна характеристика діяльності ТОВ "Довіра"
2. Оцінка впливу системи оподаткування на фінансовий стан підприємства
3. Напрямки удосконалення системи оподаткування на  ТОВ "Довіра"
(Фінансовий аналіз. Контрольна)

Організація надання послуг роздрібним торгівельним підприємством – в магазині „Околиця”
1. Значення надання послуг на торгівельному підприємстві
2. Види та характер послуг
3. Характеристика торгівельного підприємства
4. Організація і комерційне забезпечення торгівлі послугами на роздрібному підприємстві
5. Передумови особливостей формування та основні види послуг у роздрібній торгівлі. Шляхи розширення сервісного обслуговування
6. Стратегія створення і надання системи послуг на підприємствах торгівлі
7. Комплекс послуг, обов’язкових для виконання правил обслуговування населення (стандарт обслуговування)
8. Шляхи створення сприятливих умов та ефективність стимулювання продажу послуг
(Комерційна діяльність на ринку товарів і послуг. Курсова)

Комерційна інформація про товар (кава «Маккофе»)
Розділ 1. Роль комерційної інформації про товари у діяльності торгівельних підприємств
1.1. Поняття комерційної інформації, її види, джерела та носії
1.2. Комерційна таємниця, секрети, їх ознаки та способи захисту
1.3. Роль товарних знаків у комерційній діяльності підприємства
1.4. Аналіз законодавчо-нормативної бази щодо інформаційного забезпечення
Розділ  2. Аналіз інформаційного забезпечення торгівельного підприємства 
2.1. Характеристика комерційної діяльності ТОВ „Фьюче Ентерпрайсіз Птє Лтд”
2.2. Характеристика комерційної інформації, яка використовується на ТОВ „Фьюче Ентерпрайсіз Птє Лтд”, шляхи її одержання та використання
2.3. Аналіз дотримання вимог маркування і упаковки товарів на підприємстві
Розділ 3. Напрями удосконалення комерційної інформації про товари на ТОВ „Фьюче Ентерпрайсіз Птє Лтд”
(Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг. Курсова)

Стратегія формування кредитних ресурсів суб’єкта господарювання та принципи її розробки
Кредитування – як джерело фінансування суб’єктів господарювання
Фінансово-економічна характеристика ТОВ „Стандарт”
Аналіз складу, джерел формування кредитних ресурсів
Оцінка ефективності використання кредитних ресурсів на ТОВ „Стандарт”
Шляхи оптимізації шляхів залучення кредитних ресурсів підприємств
(Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Курсова)


Планування та етапи рекламної діяльності, її вплив на досягнення комерційного успіху (на прикладі магазину „Гігабайт”)
1. Реклама: сутність, цілі, види
2. Реклама і суспільна свідомість
3. Вплив рекламної діяльності на досягнення комерційного успіху
4. Характеристика підприємства
5. Види рекламних засобів та їх застосування
6. Поняття планування рекламної діяльності підприємства. Рекламні компанії
7. Ефективність рекламної діяльності
(Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг. Курсова)


Діяльність комерційної служби суб’єктів оптового ринку
Розділ І. Теоретичні аспекти організації роботи комерційних служб суб’єктів оптового ринку
1.1. Управління оптовим підприємством
1.2. Склад та структура комерційних служб суб’єктів оптового ринку
1.3. Функції та зміст роботи комерційних служб оптової торгівлі
1.4. Роль комерційних служб у складі бізнес-планів підприємства
Розділ ІІ. Організація роботи комерційних служб торгівельного підприємства
2.1. Загальна характеристика комерційної діяльності ПП „Євростандарт”
2.2. Функції комерційних служб ПП „Євростандарт” в організації закупівель та оптового продажу товарів
2.3. Функції комерційних служб з формування товарної та цінової політики ПП „Євростандарт”
Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення роботи комерційної служби підприємства
3.1. Аналіз показників, що характеризують ефективність діяльності комерційних служб ПП „Євростандарт”
3.2. Напрямки оптимізації роботи комерційних служб
(Конмерційна діяльність на ринку товарів та послуг. Курсова)


Оборотний капітал підприємства, аналіз і оцінка ефективності його використання
1. Значення, сутність та джерела формування оборотного капіталу підприємства
2. Фінансово-економічна характеристика основних напрямів діяльності суб’єкта господарювання та постановка аналітичної роботи
3. Аналіз та оцінка стану, структури та джерел формування оборотного капіталу підприємства
4. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу підприємства
5. Резерви підвищення ефективності використання оборотного капіталу підприємства
(Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Курсова)


Шляхи поліпшення фінансової діяльності ТОВ „Флеш-плюс”
Розділ 1. Теоретичні засади проведення економічного
аналізу фінансової діяльності підприємства
1.1. Теоретична суть та загальна характеристика фінансової
діяльності підприємств
1.2. Інформаційне забезпечення аналізу фінансової діяльності
1.3. Характеристика експрес та комплексного аналізів фінансової діяльності підприємств
Розділ 2. Оцінка Фінансової діяльності ТОВ „Флеш-плюс”
2.1. Загальна характеристика ТОВ „Флеш-плюс”
2.2. Організація фінансової діяльності на ТОВ „Флеш-плюс”
2.3. Аналіз фінансового стану ТОВ „Флеш-плюс”
2.4. Визначення основних проблем управління фінансами на ТОВ „Флеш-плюс”
Розділ 3. Напрями вдосконалення фінансової діяльності
на ТОВ „Флеш-плюс”
3.1. Поточне планування на ТОВ „Флеш-плюс”
3.2. Прогнозування фінансово-господарської діяльності
підприємстві
3.3. Шляхи вдосконалення аналізу фінансової діяльності
ТОВ „Флеш-плюс”.
(Фінанси. Диплом)


Система спрощеного оподаткування субєктів малого підприємництва
Розділ І.  Система оподаткування в Україні, її особливості та принципи
1.1. Основні риси системи оподаткування України
1.2. Принципи оптимальної податкової системи та побудови системи оподаткування
Розділ ІІ. Основи спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва
2.1.  Запровадження спрощеної системи оподаткування
2.2. Ставки єдиного податку та розміри перерахування сум єдиного податку
2.3. Ставки податку при спрощеній системі оподаткування розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва
2.4.  Умови переходу суб’єктів малого бізнесу н загальну систему оподаткування та перелік податків, які не сплачує платник єдиного податку
Розділ ІІІ. Затвердження порядку ведення спрощеного обліку і звітності та контроль за своєчасністю сплати єдиного податку суб’єктами малого підприємництва
3.1. Затвердження порядку ведення спрощеного обліку
3.2. Контроль за сплатою та нарахування пені за несвоєчасну сплату суми податку
(Оподаткування. Курсова.)


Оцінка кредитоспроможності суб’єкта господарювання
Розділ 1. Теоретичні основи фінансування підприємств за рахунок позичкового каптіалу
1.1. Необхідність фінансування підприємств  за  рахунок позичкового капіталу
1.2. Кредитування – як джерело фінансування суб’єктів господарювання
1.3. Існуючі методики визначення кредитоспроможності
Розділ 2. Аналіз кредитоспроможності підприємства ТОВ „Стандарт”
2.1. Фінансово-економічна характеристика діяльності ТОВ „Стандарт” та постановка аналітичної роботи на ньому
2.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності суб’єкта господарювання
2.3. Оцінка кредитоспроможності суб’єкта господарювання
2.4. Рейтингова оцінка кредитоспроможності підприємства
Розділ 3. Організація аналізу кредитоспроможності різних видів суб’єктів господарювання
3.1. Особливості аналізу кредитоспроможності фізичної особи
3.2. Особливості аналізу кредитоспроможності суб’єктів малого бізнесу
3.3. Основні відмінності базових підходів оцінки кредитоспроможності
3.4. основні напрямки підвищення  кредитної  привабливості ТОВ „стандарт”
(Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Курсова)


Організація взаємовідносин підприємств з органами фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування по безробіттю
Розділ 1. Теоретичні основи взаємовідносин підприємства з органами соціального страхування
1.1. Необхідність соціального страхування 
1.2. Завдання соціального страхування на випадок безробіття
1.3. Напрямки використання коштів Фонду в Україні
1.4. Нормативно-правове регулювання взаємовідносин підприємств із органами загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття
Розділ 2. Організація взаємовідносин ВАТ „Житомирський завод покрівельних та ізоляційних матеріалів” та органами фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття
2.1. Загальна характеристика підприємства 
2.2. Оцінка ефективності роботи підприємства
2.3. Особи, що підлягають страхуванню на випадок безробіття, і платники страхових внесків у ФССБ
2.4. Порядок реєстрації й обліку платників страхових внесків
2.5. Порядок сплати страхових внесків
2.6. Матеріальне забезпечення і соціальні послуги у випадку безробіття
Розділ 3. Організація подачі підприємством звітів до фонду соціального страхування на випадок безробіття
3.1. Загальна характеристика звітності із соціального страхування
3.2. Порядок звітування перед ФССВБ
3.3. Відповідальність за несвоєчасну і неповну сплату страхових внесків
3.4. Зняття з обліку
(Фінанси підприємства. Курсова)


Аналіз фінансової стійкості підприємства та заходи щодо його підвищення
Розділ 1. Теоретичні аспекти фінансової стійкості підприємства та їх значення в господарській діяльності підприємства
1.1. Економічний зміст фінансової стійкості підприємства
1.3. Показник оцінки фінансової стійкості підприємства, методика їх визначення
1.3. Інформаційна база та нормативно-правове регулювання фінансової стійкості підприємства
Розділ 2. Формування фінансової стійкості підприємства
2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ „Житомирхліб”
2.2. Оцінювання фінансової стійкості підприємства на основі співвідношення власного і позикового капіталу
2.3. Аналіз фінансової рівноваги між активами і пасивами. Оцінювання фінансової стійкості ВАТ „Житомирхліб” за функціональною ознакою
2.4. Оцінювання фінансової стійкості ВАТ „Житомирхліб”, засноване на співвідношенні фінансових і нефінансових активів
Розділ 3. Організація ефективного управління фінансовою стійкістю на підприємстві
3.1. Організація управління фінансовою стійкістю підприємства
3.2. Основні напрямки підвищення фінансової стійкості на ВАТ „Житомирхліб”
3.3. Розробка стратегії фінансової стійкості
(Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Курсова)

 

 

Наші фахівці виконують роботи в таких галузях:

  • Економіка, економіка підприємств, фінанси, економічний і фінансовий аналіз, банківська діяльність, логістика, проектний аналіз та інші економічні дисципліни.

  • Менеджмент, маркетинг, економіка праці, фінансовий менеджмент, інформаційні системи, інформатика, економічна кібернетика.

  • Бухгалтерський облік, аудит, облік у галузях, контроль і ревізія.

  • Педагогіка, психологія, філософія, релігієзнавство, історія, соціологія та інші гуманітарні науки.

  • Англійська, українська, німецька мови, лінгвістика, зарубіжна література та методика викладання.